fredag 5 februari 2016

Stadgar kan stoppa Socialdemokraternas kriskongress

Det interna trycket för ett tidigarelagt landsmöte blir allt starkare. Bakom kraven står bland annat ungdomsförbundet och lokalavdelningen i Akureyri. Men Socialdemokraternas stadgar ser ut att förhindra ett val av partiledare redan till våren. En punkt som sätter käppar i hjulet är att ett landsmöte måste utlysas minst sexton veckor i förväg.

Det senaste året har Socialdemokraternas opinionssiffror rasat. I de senaste mätningarna hamnar partiet runt 10 procent. För ett parti som har ambitionen att bli statsbärande och att samla den isländska vänstern är stödet närmast katastrofalt lågt.

Men missnöjet gäller inte bara låga opinionssiffror. Internt är den sittande ordföranden Árni Páll Árnason allt mer ifrågasatt. Det är nu uppenbart att det finns en spricka mellan honom och flera av partiets ledamöter i alltinget.

Den som bröt tystnaden var alltingsledamoten Ólína Þorvarðardóttir. På en sluten Facebook-grupp gick hon i veckan ut och efterlyste ett tidigarelagt landsmöte. Annars befarade hon att partiet inte skulle överleva hösten.

Sprickan i den egna partigruppen blev uppenbar den 21 januari i år. Då valde Helgi Hjörvar och Sigríður Ingibjörg Ingadóttir att i alltinget lägga ett förslag om att avskaffa inflationsindexerade lån. Motionen lades fram trots att Árni Páll Árnason inte stod bakom den. Att de öppet valde att gå emot partiledaren var en tydlig signal om intern osämja.

Förra året utmanade Sigríður Ingibjörg Ingadóttir den sittande ordföranden Árni Páll Árnason. Hon förlorade omröstningen med en enda röst. Den redan tidigare ifrågasatta Árni Páll Árnasons mandat stärktes inte av den knappa segern.

Det förefaller dock tveksamt om hon skulle utmana honom på nytt. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir säger i Morgunblaðið att hon står bakom kravet på ett extrainsatt landsmöte.

Däremot pekar mycket på att Helgi Hjörvar, som är partiets gruppledare i alltinget, har siktet inställt på ordförandeposten. Redan den 15 januari höll han i Reykjavík ett möte för anhängare. Han har enligt Vísir också träffat Hrannar B. Arnarsson, som var tidigare ordföranden Jóhanna Sigurðardóttirs närmaste medarbetare.

Helgi Hjörvar skulle ha goda chanser att segra i striden om ordförandeposten. Andra namn som förekommer i spekulationerna är vice ordföranden Katrín Júlíusdóttir, tidigare alltingsledamoten Magnús Orri Schram och Sema Erla Serdar, som leder partiets verkställande utskott. Högoddsare är i dagsläget tidigare ungdomsförbundsledaren Anna Pála Sverrisdóttir och veteranen Össur Skarphéðinsson, som redan varit partiledare och nu ryktas vilja kröna karriären genom att antingen ta över ledarskapet på nytt eller att ge sig in i kampen om presidentposten.

Ólína Þorvarðardóttirs förslag om ett tidigarelagt landsmöte fick snabbt bred uppslutning. Ungdomsförbundet sade i ett uttalande att det en tid varit uppenbart att Socialdemokraternas politik inte når fram till väljarna. Därför är det nödvändigt att redan i vår öka partiets trovärdighet genom att hålla ett ordförandeval.

Socialdemokraternas lokalavdelning i Akureyri ställde sig i veckan också bakom kravet på ett landsmöte till våren. Den uppmanade dessutom i ett uttalande övriga lokalavdelningar att göra likadant:
"Den senaste tiden har Socialdemokraternas stöd varit totalt otillfredsställande. Socialdemokraternas nuvarande ledning har inte lyckats att skapa förtroende från väljarna för partiet. För att föra Socialdemokraterna upp ur den djupa svacka som de nu befinner sig i anser Socialdemokraterna i Akureyri att det är nödvändigt att det bjuds in till landsmöte till våren. Där får ledningen möjlighet att förnya sitt mandat eller så väljs en ny ordförande och en ny ledning."
Anledningen till att det brådskar är enligt lokalavdelningen att det snart bara är ett år kvar till nästa alltingsval. En ny ledning behöver få tid på sig för att föra ut partiets politik.

Partistyrelsen ställde sig i går bakom kravet. Förslaget behandlas av det verkställande utskottet i nästa vecka.

Frågan är dock om Socialdemokraterna kan hålla någon kriskongress. Partiets stadgar ser nämligen ut att stoppa en sådan.

Det senaste landsmötet hölls i mars 2015. Stadgarna säger att landsmöten ska ske vartannat år. Visserligen kan extra landsmöten hållas, men vid sådana får varken stadgarna ändras eller en ny ledning väljas.

Vidare säger stadgarna att ett landsmöte måste utlysas minst sexton veckor i förväg. Därmed står det klart att ett möte i maj inte hinns med. Dessutom föreskriver stadgarna att landsmöten bara får äga rum mellan 1 mars till 30 april samt 1 oktober till 30 november. Annars är det bara tillåtet att hålla landsmöten om till exempel alltinget upplöses eller om det anses absolut nödvändigt.

Trycket och det interna missnöjet är dock så stort att partistyrelsen sannolikt kommer att göra sitt yttersta för att hitta en lösning där ett landsmöte hålls så snart som möjligt. Ett sätt att runda stadgarnas restriktioner vore att hålla en allmän omröstning om ordförandeskapet. Resultatet skulle sedan kunna bekräftas vid nästa ordinarie landsmöte.

Árni Páll Árnason säger till RÚV att han alltjämt är redo att när som helst låta medlemmarna välja ny ordförande. Han anser att det är uppenbart att hans egen ställning har försvagats under det senaste året:
"Det är mycket förståeligt. Stödet har varit oförändrat i nästan ett helt år, och även om det råder mycket speciella förhållanden inom isländsk politik - helt exempellösa - så är det mycket naturligt att partiet tar detta till sig."
Här kan du läsa mer om Socialdemokraternas kris.