lördag 20 februari 2016

Stigande arbetslöshet för fjärde månaden i följd

För fjärde månaden i följd ökade arbetslösheten på Island under januari. I samtliga regioner utom Suðurnes steg andelen arbetslösa. I hela landet var den 2,9 procent. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå även i februari. Fortfarande är det vanligare att kvinnor står utan jobb än att män gör det.

Arbetslösheten på Island var i januari 2,9 procent, en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad. Den långsiktiga trenden är dock att arbetslösheten fortsätter att sjunka. I januari 2015 var det 3,6 procent som stod utan jobb.

Suðurnes var den enda region där arbetslösheten inte steg under januari, utan låg still på 3,6 procent. I Norðurland eystra var arbetslösheten 3,3 procent (+0,4), Reykjavíkområdet 3 procent (+0,1), Västfjordarna 2,9 procent (+0,1), Austurland 2,6 procent (+0,3), Suðurland 2,5 procent (+0,1), Vesturland 2 procent (+0,1) och Norðurland vestra 1,8 procent (+0,4).

Tre kommuner hade full sysselsättning under januari: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Under januari var det fler män än kvinnor som hamnade utanför arbetsmarknaden. Alltjämt är dock män arbetslösa i lägre utsträckning än kvinnor. I januari var det 2,6 procent av männen som inte hade något jobb jämfört med 3,3 procent av kvinnorna.

Vinnumálastofnun förutspår att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå även under februari. Möjligen kan det bli en ökning. Normalt är variationerna mellan januari och februari små. Till våren kommer den att minska rejält i takt med att säsongsjobben blir allt fler. Sedan tidigare räknar myndigheten med sjunkande arbetslöshet under 2016.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.