torsdag 25 februari 2016

Storbråk i Piratpartiet - Birgitta Jónsdóttir ber om ursäkt

Piratpartiet skakas av ett internt storbråk. I centrum står alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir och hennes beslut att på nytt kandidera för partiet i nästa val. Erna Ýr Öldudóttir, som leder partiets verkställande utskott, anklagar henne för att utan mandat betrakta sig som Piratpartiets ledare. Alltingsledamoten Helgi Hrafn Gunnarsson anser att partiet misslyckats med strävan att inte ha någon ordförande.

Det senaste dryga året har stödet för Piratpartiet ökat kraftigt i opinionen. I alltingsvalet våren 2013 fick partiet 5,1 procent av rösterna. I dag ligger stödet i opinionsmätningar runt 35 procent. Om stödet skulle hamna på samma nivå i nästa års alltingsval skulle antalet pirater i parlamentet öka från tre till drygt tjugo.

Trots uppsvinget i opinionen finns det ett utbrett internt missnöje. Det riktas framför allt mot alltingsledamoten Birgitta Jónsdóttir, som också är en av Piratpartiets grundare.

Nyligen beslutade sig Birgitta Jónsdóttir för att ställa upp i valet våren 2017. Tidigare har hon meddelat att hon då skulle lämna alltinget eftersom hon suttit i två mandatperioder. Hon har själv föreslagit att inga ledamöter ska få sitta längre än åtta år.

Birgitta Jónsdóttir hävdade att hon ändrade sig eftersom det fanns en uppenbar risk att liberaler skulle försöka ta över Piratpartiet. Det var ett uttalande som många ifrågasatte. En av dem var alltingsledamoten Helgi Hrafn Gunnarsson, som ansåg att partiet ska vara öppet för alla som ställer upp på dess grundläggande principer.

En som indirekt pekats ut är Ólafur Evert Úlfsson, som lämnat Självständighetspartiet för Piratpartiet. Efter kritik från bland annat Helgi Hrafn Gunnarsson ber nu Birgitta Jónsdóttir honom om ursäkt i ett öppet brev till medlemmarna.

De interna grälen har de senaste dagarna dominerat diskussionerna i Piratpartiets grupp på Facebook. Erna Ýr Öldudóttir, som är ordförande för partiets verkställande utskott, har anklagat Birgitta Jónsdóttir för att ha gjort sig själv till partiets ledare trots att det i stadgarna står att det inte ska finnas någon sådan.

Birgitta Jónsdóttir tillbakavisade alla påståenden om att hon skulle vara partiets inofficiella ledare. I stället lade hon ansvaret på medierna. Hon svarade att det var medierna som på eget initiativ omtalade henne som ledare. Hon ansåg sig inte ha tid att rätta den typen av felaktiga uppgifter.

Vidare anklagade Birgitta Jónsdóttir på Facebook Erna Ýr Öldudóttir för att avsiktligt vara ute efter att såra och skada henne. Hon beskrev det som långvariga attacker som nu började påverka henne på djupet.

Även här fick Birgitta Jónsdóttir mothugg från Helgi Hrafn Gunnarsson. Han ansåg att det var olämpligt att hon utmålade sig som offer samtidigt som hon själv gått till hårda angrepp mot andra medlemmar. Han skrev vidare att Piratpartiet misslyckats med strävan att inte ha någon ledare:
"Vi har sagt varandra att vi inte har någon ledare, men det är helt enkelt inte rätt. Vi har ledare, utan stöd och utan att den har valts. Kanske är inte lösningen att ha en ordförande, men vi måste inse att detta försök att utrota ledarmakten i våra led har misslyckats."
Birgitta Jónsdóttir höll inte med. Hon befarade i stället att en förändrad ledningsstruktur skulle kunna skada partiet:
"Formella maktpositioner har alltid lett till formalisering av makt, vilket är en del av dåtidens och nutidens problem. Jag hoppas att maktfördelning blir en del av den långsiktiga politiken hos partiet i stället för att formalisera maktpositionerna."
En annan som gav sig in i debatten på Facebook var Svanur Kristjánsson, professor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands. I kommunalvalet i Reykjavík våren 2015 var han partiets kampanjledare. Sonen Halldór Auðar Svansson valdes då in i fullmäktige. Svanur Kristjánsson försvarade Birgitta Jónsdóttirs beslut att inte lämna politiken:
"Piratpartiet har all kapacitet att bli en ledande kraft för demokratiska reformer i landet. Därför är det outhärdligt att Erna Ýr Öldudóttir, ordförande för piraternas verkställande utskott, med beskyllningar om svek angriper en av partiets alltingsledamöter."
Men konflikterna inom Piratpartiet gäller inte bara person- och ledarfrågor. En annan sak som för tillfället delar partiet är hur det ska ställa sig till det förslag till ny grundlag som är på väg in i alltinget. Förslaget är inte alls så radikalt som det som körde fast i alltinget före valet 2013. Samtidigt innebär det ändå ett steg mot den typ av grundlag som partiet vill se utan att nå ända fram.

Birgitta Jónsdóttir och Helgi Hrafn Gunnarsson träffades i går förmiddag för att diskutera läget inom partiet.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs kovändning.