lördag 6 februari 2016

Uppåt för regeringen - bakåt för isländsk opposition

Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet ökar. Samtidigt minskar väljarstödet för Piratpartiet. Men Piratpartiet är fortfarande större än de två regeringspartierna tillsammans. Ytterligare två oppositionspartier, Socialdemokraterna och Gröna vänstern, backar. Det visar den senaste opinionsmätningen från MMR.

Piratpartiet har nu i drygt tio månader varit Islands största parti hos MMR. Den positionen är fortsatt ohotad även om Piratpartiet nu backar med 2,2 procentenheter till 35,6 procent.

Självständighetspartiet ökar med 1,6 procentenheter till 21,1 procent. Även om partiet nu åtminstone tillfälligt vänder en nedåtgående trend är den aktuella opinionssiffran den tredje sämsta i dess historia.

Även det andra regeringspartiet, Framstegspartiet, ökar med 2,2 procentenheter till 12,2 procent.

Piratpartiet är inte det enda oppositionspartiet som går bakåt. Det gör även Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Gröna vänstern får 11 procent, en tillbakagång med 1,5 procentenheter. Socialdemokraterna backar till partiets näst sämsta siffra någonsin hos MMR. Partiet har nu stöd av 9,4 procent av väljarna, en minskning med 1 procentenhet.

Ljus framtid ligger kvar på 4,4 procent. Det är det lägsta stödet för partiet sedan det valdes in i alltinget våren 2013.

Inget annat parti är nära femprocentsspärren till alltinget. Hushållens parti får 0,9 procent (en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående mätning), Höger-gröna får 0,7 procent (-0,2), Landsbygdspartiet får 0,6 procent (+0,1), Demokrativäktaren 0,5 procent (+0,1), Gryning 0,3 procent (-0,2), Sturla Jónsson 0,2 procent (-0,8), Folkfronten 0,1 procent (oförändrat) och Regnbågen 0 procent (oförändrat).

Övriga partier får 2,6 procent (+0,9).

Stödet för koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är nu 33,2 procent, en ökning med 3,1 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.