onsdag 10 februari 2016

USA vill återvända till Keflavík för flygpatrullering

Foto: U.S. Defense Imagery
Tio år efter att Nato-basen i Keflavík stängdes kan den amerikanska flottan vara på väg tillbaka till Island. Flottan vill nu ha pengar för att bygga om en hangar i Keflavík. Den ska användas för övervakningsflyg av modellen P-8 Poseidon. Syftet med att stationerna flyg på Island är att kunna följa ryska ubåtar i Nordatlanten.

Hösten 2006 lämnade de sista amerikanska styrkorna den Nato-bas i Keflavík som invigdes 1951. Mot slutet var ungefär 2 500 personer från den amerikanska flottan stationerade i Keflavík. Natos närvaro försvann dock inte helt. Några få anställda har funnits kvar för att ta hand om den utrustning, de bostäder och de hangarbyggnader som inte avvecklats.

Nedläggningen av Nato-basen gjorde att Island, som inte har några egna väpnade styrkor, stod utan försvar. Det dröjde inte länge förrän ryska flygplan blev allt vanligare i regionen. Ofta cirkulerade de runt ön, men höll sig just utanför isländskt luftrum.

Natos svar på den ryska närvaron blev tillfälliga patrulleringar av det isländska luftrummet. Flera gånger om året anländer flygplan från Nato-allierade för att under kortare perioder ägna sig åt övervakning och övningar.

I höstas besökte Bob Work, biträdande amerikansk försvarsminister, den gamla Nato-basen i Keflavík. Han träffade bland annat utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson.

I alltinget sade Gunnar Bragi Sveinsson efter mötet att det inte var aktuellt att på nytt bygga upp en Nato-bas i Keflavík. Däremot visade USA intresse för att ha flyg på plats betydligt oftare.

Så ser det nu ut att kunna bli. Den amerikanska flottan har enligt Stars and Stripes inför budgeten 2017 begärt pengar för att bygga om och modernisera en hangar i Keflavík. Hangaren skulle användas av flygplan av typen P-8 Poseidon, som används för att övervaka ubåtar. Modellen är efterträdare till P-3 Orion, det flygplan som i årtionden nyttjades just i Keflavík.

Ett av Bob Works syften med resan till Island var just att undersöka om de befintliga hangarerna skulle rymma P-8 Poseidon. Men de behöver byggas om för att kunna ta emot den betydligt större efterträdaren till P-3 Orion.

Inledningsvis skulle det inte handla om någon permanent närvaro. Men betydligt oftare än i dag skulle amerikanskt flyg övervaka isländskt luftrum och Nordatlanten. På sikt kan det vara aktuellt med att permanent stationera flyg i Keflavík, uppger Stars and Stripes.

Skälet till det förnyade amerikanska intresset för Keflavík är det förändrade säkerhetsläget i regionen. Såväl ryska flygplan som ubåtar blir allt vanligare i Nordatlanten på ett sätt som påminner om kalla krigets dagar. Det geografiska läget gör att Keflavík lämpar sig för flygpatrullering av havet mellan Island, Norge, Grönland och Storbritannien.

Robert C. Barber, USA:s ambassadör på Island, ville i går inte kommentera uppgifterna för RÚV. Ambassaden publicerade dock ett uttalande med anledning av artikeln i Stars and Stripes:
"Amerikaner och islänningar är nära allierade inom Nato och omvärderar ständigt situationen för säkerhetsfrågor i Europa och över hela världen. Denna värdering är baserad på förhållanden som ständigt förändras. Ständiga samtal äger naturligtvis rum mellan amerikanska och isländska statsmakter om flygplatsen i Keflavík."
Utrikesdepartementet uppger i ett uttalande att inga konkreta diskussioner ägt rum mellan Island och USA om en permanent närvaro i Keflavík. Däremot har det förts samtal om fler tillfälliga patrulleringsuppdrag med Keflavík som bas. Det ligger enligt departementet inom ramarna för det försvarssamarbete som redan finns.

Gunnar Bragi Sveinsson säger i Morgunblaðið att USA sedan tidigare har tillgång till en rad hangarer och andra byggnader i Keflavík. Att bygga om hangarer så att de kan rymma P-8 Poseidon, en typ av flygplan som USA använt på Island under de senaste åren, är enligt utrikesministern något anmärkningsvärt. Men i dagsläget är ingen permanent återkomst till Keflavík aktuell:
"Det är naturligtvis så att inga samtal har ägt rum mellan Island och USA om en bestående stationering av stridskrafter på Island. Vi har dock ständiga samtal om försvarsfrågor och det förändrade säkerhetsläget i Europa kräver att här finns en ökad närvaro."
Om det blir så att USA lägger mer pengar på Natos anläggningar i Keflavík så är det välkommet. Det säger Gunnar Bragi Sveinsson till RÚV.

Här kan du läsa mer om USA:s intresse för en återkomst till Keflavík.