lördag 20 februari 2016

Vill språktesta studenter på isländskt universitet

Studenter som börjar på Háskóli Íslands bör genomgå ett språktest. Den som inte har tillräckliga kunskaper i det isländska språket utestängs inte från utbildningen, men får en uppmaning om att förkovra sig i språket. Det förslaget kommer enligt Vísir från en arbetsgrupp under ledning av Eiríkur Rögnvaldsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands.

Precis som i Sverige har det på Island under de senaste åren pågått en debatt om elevers och studenters språkkunskaper. Isländska elevers resultat i Pisa-undersökningen har försämrats, men inte sjunkit lika dramatiskt som i Sverige. Och på högskolan finns det lärare som anser att allt fler studenter har otillräckliga kunskaper i modersmålet.

Nu efterlyser Eirikur Rögnvaldsson, professor i isländska vid Háskóli Íslands, ett språktest för alla studenter som börjar på universitetet. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp. Han säger till Vísir att ett dåligt resultat på språktestet inte ska stoppa någon från att påbörja en utbildning:
"Därmed inte sagt att det skulle bli något slags intagningsprov, utan snarare vägledande för studenter. Att de som klarar sig dåligt på detta prov får en signal om att de behöver bättra sig."
Eiríkur Rögnvaldsson säger till Vísir att han har hört många kolleger klaga på bristande språkkunskaper hos studenterna och om hur de får ägna mer tid åt att rätta språkfel. Men om det faktiskt är så att studenterna blivit sämre har inte undersökts. Ett språktest skulle skapa en tydligare bild av hur kunskaperna ser ut. Det behövs eftersom vuxna i regel tycker att ungdomar behärskar språket sämre:
"Kanske är därför denna känsla som många lärare har helt enkelt fel. Det saknas dock undersökningar om detta."
Något annat som arbetsgruppen vill reglera är hur mycket engelska som används på Háskóli Íslands. Engelskan har blivit allt vanligare i klassrummen på grund av fler utländska lärare och studenter samt en allmän globalisering av undervisningen. Inget pekar på att färre utlänningar skulle studera eller undervisa vid universitetet inom de närmaste åren.

Arbetsgruppens förslag är att lärare som får tillsvidareanställningar ska undervisa på isländska. En sådan anställning - som blir aktuell först efter fem år i landet - visar att läraren tänker sig stanna i landet. Något sådant krav är däremot inte aktuellt för de lärare som anställs på ett femårigt avtal, rapporterar Vísir.