söndag 6 mars 2016

20 nya syriska flyktingar på väg till Island

Ytterligare 20 syriska flyktingar anländer snart till Island. Det handlar om fem familjer som nu befinner sig i UNHCR:s flyktingläger i Libanon. Myndigheterna räknar dessutom med att upp till 800 asylsökande kan komma till Island under året. Nu talas det om ett behov av att inrätta ett mottagningscenter för asylsökande.

I mitten på januari anlände 35 kvotflyktingar från Syrien till Island. I en första omgång gav regeringen klartecken för 55 flyktingar. De 20 resterande flyktingarna, varav elva barn och nio vuxna, väntas komma till Island inom kort. Det handlar om fem familjer som nu bor i UNHCR:s flyktingläger i Libanon.

En av de fem familjerna skulle ha rest redan med den första gruppen. Kvinnan i familjen var dock höggravid och avråddes därför från att flyga. Nu är barnet fött och familjen kommer att acceptera erbjudandet om en fristad på Island. De övriga fyra familjerna ersätter de flyktingar som tackade nej till Island. Flera av de vuxna ska ha blivit offer för tortyr.

Exakt när de 20 flyktingarna kommer till Island är inte klart. Men det kan bli redan under mars. De kommer att få bostäder i Kópavogur och Hafnarfjörður.

Utöver kvotflyktingar räknar myndigheterna i år med att 600 till 800 asylsökande kommer till Island i år. Förra året kom 355 asylsökande. I januari i år var antalet asylsökande 49 personer, vilket var nytt rekord för månaden. Av dessa härstammade enligt Útlendingastofnun femton från Albanien, tolv från Irak och åtta var från Makedonien och Syrien.

Det ökande antalet asylsökande har fått både myndigheter och politiker att börja tala om behovet av ett särskilt mottagningskontor. Genom att samla nödvändig service på ett ställe ska asylsökande få ett bättre och effektivare mottagande.

I alltinget ligger ett förslag om att utöka antalet personer i den nämnd som prövar överklaganden om asyl och uppehållstillstånd från tre till sju. Därmed ska avgörandena kunna ske snabbare. I fall som bedöms som enkla - till exempel att skicka tillbaka asylsökande till länder som bedöms som säkra - ska ordföranden och vice ordföranden kunna ta beslut på egen hand.

Förslaget fick majoritet i nämnden och kommer sannolikt att få majoritet även vid voteringen i alltinget.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.