fredag 25 mars 2016

Arbetslösheten på Island kvar på 2,9 procent

I samtliga sju landsbygdsregioner minskade arbetslösheten under februari, men i Reykjavíkområdet var den oförändrad. I hela landet låg den därför kvar på 2,9 procent. Reykjavíkområdet kan nu vara på väg att ta över från Suðurnes som den region som har den högsta arbetslösheten. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten på Island ligger still på samma nivå även under mars.

Arbetslösheten på Island låg under februari kvar på 2,9 procent. I februari 2015 var arbetslösheten 3,6 procent. På landsbygden minskade antalet arbetslösa med 78 personer medan den i Reykjavíkområdet ökade med 14 personer.

Suðurnes är fortfarande den region i landet som har högst arbetslöshet med 3,3 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med januari. Suðurnes har ända sedan finanskraschen varit den hårdast drabbade regionen, men nu är gapet till Reykjavíkområdet bara 0,3 procent.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå under mars. Den väntas dock minska kraftigt när sommaren närmar sig. Bara runt flygplatsen i Keflavík skapas 1 600 säsongsjobb. För att kunna täcka det behovet har företag hyrt fastigheter på Ásbrú nära flygplatsen med plats för hundratals tillfälligt anställda från Polen.

Flygplatsen i Keflavík är den största arbetsgivaren på Suðurnes. I sommar är det inte osannolikt att arbetslösheten där för första gången sedan kraschen sjunker under motsvarande nivå i Reykjavíkområdet.

Än så länge är dock arbetslösheten i Reykjavíkområdet lägre med 3 procent under februari. Där låg den still, men i övriga delar av landet sjönk den under februari. I Norðurland eystra var arbetslösheten 3,2 procent (en minskning med 0,1 procentenhet), i Västfjordarna 2,6 procent (-0,3), i Austurland 2,4 procent (-0,2), i Suðurland 2,4 procent (-0,1), i Vesturland 1,9 procent (-0,1) och i Norðurland vestra 1,7 procent (-0,1).

Under februari var arbetslösheten bland män 2,6 procent och bland kvinnor 3,2 procent. Var femte arbetslös var utländsk medborgare. Av dessa var sex av tio polacker.

Långtidsarbetslösheten ökade något under februari. 42 procent av de arbetslösa har varit utan jobb i minst sex månader och 21 procent i minst tolv månader.

Tre isländska kommuner hade full sysselsättning under februari: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland och Akrahreppur i Norðurland vestra. I Fljótsdalshreppur fanns en arbetslös person - vilket gjorde att kommunen för första gången sedan april 2014 inte hade full sysselsättning.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.