tisdag 15 mars 2016

Dagens citat

"Om demokrati är folkets makt, och om demokratiska nationers suveränitet bygger på folkets vilja, då är denna metod och denna grundlag lika giltig och äkta som grundlagar i andra av världens länder. Dock har alltinget avslagit att denna grundlag ska få giltighet. Då uppkommer frågan som var och en som kämpar för demokrati över världen alla bör fråga sig: med vilken rätt?"

Lawrence Lessig, professor i juridik vid Harvarduniversitetet i USA, skriver i Fréttablaðið om det förslag till ny grundlag som ratats av alltinget.