måndag 28 mars 2016

Dagens citat

"Detta är allvarligt eftersom det kan leda till allvarliga saker. Enligt grundlagen har presidenten lov att neka att underteckna vilken lag som helst. Vi kan föreställa oss vilken ovisshet det skulle skapa i samhället om presidenter skulle börja att utöva detta med ett visst lättsinne. Avstå från att underteckna lagar som de inte gillade. Eller att de nekade att underteckna budgeten."

Guðmundur Hálfdánarson, professor i historia vid Háskóli Íslands, i RÚV om hur den öppet formulerade grundlagen ger stort utrymme för presidenten att utöva direkt politisk makt.