lördag 19 mars 2016

Dagens citat

"Jag är absolut beredd att, om människor är intresserade, sätta mig och ta fram en gemensam sakfrågelista inför nästa val, men jag anser att det är onödigt att komplicera saken för mycket. För Socialdemokraternas del är det helt klart att om oppositionspartierna får majoritet så anser vi oss skyldiga att bilda en majoritet med de partierna."

Árni Páll Árnason, ledare för Socialdemokraterna, i Vísir om hur han ser på alltingsvalet våren 2017.