måndag 7 mars 2016

Dagens citat

"Detta håller på att öka, men detta är inga stora summor och dessutom sägs det att islänningar i större utsträckning har börjat ge dricks. ... Jag anser det vara självklart att informera turister om att dricks inte är personalens lön och att de inte behöver ge dricks. Jag anser dock att det är att gå för långt att säga till turister att de inte ska ge dricks. Om man är nöjd med något som görs åt en är det självklart att ge något extra för det."

Níels Sigurður Olgeirsson, ordförande för fackförbundet Matvís, i Vísir om att ge dricks på Island.