fredag 18 mars 2016

En av åtta islänningar positiva till nytt jordbruksavtal

Bara var åttonde väljare ställer sig bakom regeringens nya jordbruksavtal för de kommande tio åren. Det är bara bland Framstegspartiets sympatisörer som stödet för överenskommelsen är starkt. Övriga väljargrupper är inte alls positiva till avtalet. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína.

Regeringen lägger under de närmaste tio åren 132 miljarder isländska kronor på direkt jordbruksstöd. Inklusive skyddstullar landar bidragen på 240 miljarder. Framstegspartiet står bakom överenskommelsen medan Självständighetspartiet är splittrat.

Kritiken mot avtalet handlar främst om att det snedvrider konkurrensen. Inom mjölkproduktionen kommer mejeriet MS - som redan är undantaget från konkurrenslagstiftningen - att få en position som gör det mycket svårt för landets oberoende mejerier att sälja sina produkter till rimliga priser.

Bara 12 procent av islänningarna är positiva till avtalet medan hela 46,3 procent är negativa till det. Resterande 41,8 procent är neutrala, har ingen uppfattning i frågan eller har inte satt sig in i avtalet.

Bland Framstegspartiets väljare ställer sig 44,3 procent bakom avtalet. Inom Självständighetspartiet är stödet 18,7 procent, Gröna vänstern 10,3 procent, Ljus framtid 7,5 procent, Piratpartiet 5,7 procent och Socialdemokraterna 2 procent.

Stödet för överenskommelsen är dessutom betydligt starkare på landsbygden än i huvudstadsregionen. Även på landsbygden är dock de negativt inställda fler än de positivt inställda.

Här kan du läsa mer om jordbruksavtalet.