tisdag 15 mars 2016

En av tre islänningar har Netflix i hemmet

I vart tredje isländskt hushåll finns en prenumeration på Netflix. Strömningstjänsten är populärast i hem där det bor personer som ännu inte fyllt 30 år och där det finns höginkomsttagare. Intresset för Netflix minskar med åldern. Bland pensionärer är det bara var trettonde som har Netflix. Det visar en undersökning utförd av MMR.

I januari i år introducerades Netflix på Island. Kostnaden för ett abonnemang är 7,99 till 11,99 euro i månaden. Redan före lanseringen var det dock många som skaffat sig Netflix genom att ställa om sina ip-adresser så att det gick att köpa tjänsten genom Storbritannien.

I dag finns Netflix i 33,2 procent av de isländska hushållen. I ytterligare 7,5 procent av hushållen kommer ett abonnemang att tecknas inom det närmaste halvåret. Resterande 59,3 procent har inte tillgång till Netflix i hemmet.

Intresset för strömningstjänsten varierar mellan olika grupper. Män, höginkomsttagare, universitetsutbildade och islänningar i åldern 18 till 29 år är mest intresserade. Svalast är Netflix bland kvinnor, pensionärer och låginkomsttagare. Bland de yngsta finns Netflix hos 46,1 procent jämfört med 7,7 procent av dem som har fyllt 68 år.

Netflix finns redan i flest hushåll tillhörande Självständighetspartiets väljare. De som strävar mest efter att skaffa sig Netflix sympatiserar med Ljus framtid. Bland Framstegspartiets anhängare är Netflix minst förekommande.

Här kan du läsa mer om spridningen av Netflix.