söndag 27 mars 2016

Ett steg närmare försäljning av Jökulsárlón på auktion

Redan den 14 april kan auktionen påbörjas där Jökulsárlón säljs till högstbjudande. Försäljningen har godkänts av sysselmannen, men beslutet har överklagats till domstol. Auktionen är kommunens sätt att försöka få slut på den långvariga fejden mellan markägarna. Osämjan har hittills stoppat all uppbyggnad vid den populära turistattraktionen.

Varje år besöker över 300 000 personer glaciärlagunen Jökulsárlón på södra Island. I takt med att gästerna blivit allt fler har servicen blivit allt mer underdimensionerad. Under högsäsong räcker ofta varken toaletter eller parkeringsplatser till det stora antalet besökare.

Jökulsárlón ingår i fastigheten Fell som ligger i kommunen Hornafjörður. Kommunen klubbade för flera år sedan en ny detaljplan för området. Där ingår bland annat 1 500 kvadratmeter mark för servicebyggnader inom servering och försäljning och 1 000 kvadratmeter mark för annan verksamhet.

Hittills har dock inga förändringar skett. Skälet är en utdragen tvist mellan markägarna. År 2000 slöt bolaget Jökulsárlón ehf. - som äger 24 procent av Fell - en överenskommelse med övriga ägare. Den gav bolaget ensamrätt på båtturer i glaciärlagunen. Den stoppade också konkurrenter från att etablera sig vid Jökulsárlón.

De övriga markägarna har vänt sig till domstol för att försöka häva avtalet, men utan att lyckas. Jökulsárlón har därmed ensamrätt på båtturer i lagunen fram till 2024. Tidvis har konkurrenter arrangerat liknande turer, men de har alla så småningom stoppats genom domstolsbeslut.

Kommunen har vid flera tillfällen uppmanat markägarna att komma överens för att servicen för besökarna ska kunna förbättras. Inte heller kommunen har haft några framgångar. Därför vill politikerna i Hornafjörður att Fell ska säljas på auktion. Köparen ska i samband med försäljningen förbinda sig till att genomföra detaljplanen.

Försäljningen har nu fått klartecken av sysselmannen i Suðurland. Tanken är att auktionen ska påbörjas den 14 april. Sannolikt är dock att det blir betydligt senare eftersom stora ekonomiska intressen står på spel. Jökulsárlón ehf. har nämligen överklagat beslutet till domstol. Det kan innebära att det tar flera år innan en försäljningen kan äga rum.

Här kan du läsa mer om tvisterna om Jökulsárlón.