måndag 28 mars 2016

Färre flygförbud vid nytt utbrott från Eyjafjallajökull

Vid ett nytt utbrott från Eyjafjallajökull eller Grímsvötn skulle flygförbudszonen bli betydligt mindre. Aska orsakar sannolikt inga problem på avstånd över 800 kilometer från vulkanen. Därför blir det vid nästa liknande utbrott i stor utsträckning upp till flygbolag och piloter att ta beslut om rutter, starter och landningar. Det rapporterar RÚV.

Våren 2010 ledde askmoln från Eyjafjallajökull till att över 100 000 flygningar i Europa och Nordamerika ställdes in. Året därpå stoppades tusentalet flygningar under ett utbrott i Grímsvötn. Utbrottet i Grímsvötn var betydligt kraftigare, men då askan var avsevärt tyngre än den från Eyjafjallajökulls drabbades färre flygningar.

Myndigheternas beslut att stänga luftrummen i stora delar av Europa och Nordamerika fick kritik av många flygbolag. De hävdade att flygförbudszonerna var alldeles för omfattande och efterlyste större eget ansvar för trafiken.

I efterhand har flera olika studier gett flygbolagen rätt på många avgörande punkter. Bland annat har flygplansmotorer visat sig vara mer motståndskraftiga mot vulkanaska än vad som tidigare varit känt. Dessutom har de prognoser som gjorts över askans spridning varit bristfälliga.

Vid liknande utbrott i framtiden ligger därför besluten i större utsträckning hos piloter och flygbolag. Jónas Elíasson är forskare i seismologi vid Háskóli Íslands. Han säger till RÚV att askmolnen från Eyjafjallajökull och Grímsvötn inte hade någon inverkan på flygtrafiken på avstånd över 800 kilometer:
"Forskning har visat att stängningar faktiskt inte är nödvändiga för utbrott av denna storlek. ... Om det blir aktuellt med flygförbud så blir det kanske inte så strängt."
Om en flygförbudszon hade utlysts inom en radie av 800 kilometer från Eyjafjallajökull eller Grímsvötn hade det till exempel inneburit att svenskt inrikesflyg inte påverkats av utbrottet.