onsdag 16 mars 2016

Föreslår fångstkvot på 224 vikvalar och 146 sillvalar

224 vikvalar och 146 sillvalar föreslår Hafrannsóknastofnun som fångstkvoter för de närmaste åren. Trots att det i sommar inte kommer att ske någon jakt på sillval väntas fiske- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson utfärda en ny kvot. Han anser att det är alldeles för tidigt att tala om något stopp för isländsk jakt på sillval.

Nyligen meddelade Hvalur, det enda bolag som de senaste åren bedrivit jakt på sillval, att det i sommar inte blir någon jakt. Skälet är att exporten till Japan - som i praktiken är den enda marknaden för köttet - omges av höga transportkostnader och komplicerad byråkrati. Dessutom har Hvalur ett lager av fryst kött till ett bokfört värde av närmare 3 miljarder isländska kronor.

Däremot kommer IP Útgerð att på nytt jaga vikval i sommar. Kött från vikval går inte på export utan säljs på den inhemska marknaden. Restauranger är viktiga kunder eftersom många turister väljer att äta val på Island. Förra året räckte fångsterna inte till utan vikval importerades även från Norge. I somras var det bara IP Útgerð som jagade vikval.

Nu föreslår Hafrannsóknastofnun enligt ett pressmeddelande att årets fångstkvoter blir 224 vikvalar och 146 sillvalar. Samma antal föreslås för vikval även för 2017 och 2018, medan 146 djur är rekommendationen också för 2017 för sillval.

Kvoterna ligger på samma nivåer som tidigare år och baseras på rekommendationer från Nammco, som i sin tur utgår från metoder att beräkna bestånden som utvecklats av Internationella valfångstkommissionen.

Nytt är att Hafrannsóknastofnun vill dela in beståndet av vikval i tre olika zoner. De senaste åren har majoriteten fångats i det som utgör den västra zonen - från Garðskagi på Reykjanes till Horn på Hornstrandir i Västfjordarna. För att bättre sprida jakten föreslår myndigheten att högst 45 procent av djuren ska fångas i denna zon. Samma siffra gäller för den norra zonen mellan Horn och Langanes. Upp till 60 procent bör jagas i den södra och östra zonen mellan Langanes och Garðskagi.

Beskedet om att Hvalur i år ställer in jakten har bland annat välkomnats av USA:s ambassad i Reykjavík. Fiske- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson anser dock att det är för tidigt att tala om något stopp på jakt av sillval. Han säger i Morgunblaðið att den typen av slutsatser är förhastade:
"Jag anser det helt olägligt att tillkännage att valfångsten skulle upphöra."
Sigurður Ingi Jóhannsson är den som tar det formella beslutet om fångstkvoter för val. Han brukar i regel följa Hafrannsóknastofnuns rekommendationer.

Sedan valfångsten återupptogs är det bara Hvalur som jagat sillval. Däremot har elva företag vid något tillfälle ägnat sig åt jakt på vikval mellan 2007 och 2015. Förra året var det dock bara IP Útgerð som jagade vikval. Det framkommer i ett interpellationssvar från Sigurður Ingi Jóhannsson på en fråga ställd av Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir.

I själva verket är dock aktörerna betydligt färre. IP Útgerð har mellan 2012 och 2015 varit det i särklass största rederiet som jagat sillval. Företaget fungerade som en efterträdare till Hrafnreyður som jagade 2011 och därefter gick i konkurs 2014. Hrafnreyður fungerade i sin tur som en efterträdare till Hrefnuveiðimenn som jagade 2010 och därefter gick i konkurs 2012.

Här kan du läsa mer om den isländska valfångsten.