lördag 5 mars 2016

Harpa kan få tillbaka miljard i felaktig fastighetsskatt

Det är inte kostnaderna för bygget utan möjligheterna till intäkter som ska bestämma fastighetsskatten för Harpa. Efter segern i Hæstiréttur Íslands kan nu konsert- och kongresshuset i Reykjavík få tillbaka omkring 1 miljard isländska kronor från kommunen. Därmed finns det också hopp för Harpa om att kunna klara sig utan bidrag från stat och kommun, rapporterar Vísir.

Konsert- och kongresshuset Harpa i Reykjavík segrade nyligen i en utdragen tvist om fastighetsskatten. Hittills har Harpa beskattats efter husets byggkostnader. Det har inneburit en årlig fastighetsskatt på närmare 400 miljoner isländska kronor.

Nu ser det ut som att den skatten kommer att halveras. Domen i Hæstiréttur Íslands innebär att Harpa ska beskattas efter husets intäktsmöjligheter och inte efter byggkostnaderna. Därmed beskattas huset efter samma principer som köpcentrum som Kringlan och Smáralind.

Hittills har Harpa i princip varit konkursmässigt. Trots 1,7 miljoner besökare, 600 konserter och intäkter på ungefär 1 miljard under 2015 är det bara genom extra tillskott från stat och kommun som Harpa klarat sig undan konkurs.

Harpas chef Halldór Guðmundsson säger till Vísir att han räknar med att kommunen nu kan tvingas betala tillbaka omkring 1 miljard som tidigare felaktigt tagits ut som fastighetsskatt. Med den lägre skatten har han också förhoppningar om att huset ska kunna klara sig utan ytterligare bidrag:
"Jag hyser stor tro på att det kan det. Särskilt när hotellet har kommit hit och alla villkor har uppfyllts. Vi har ökat våra egna intäkter med omkring hälften på två och ett halvt år."
En av förhoppningarna på det hotell som ska byggas bredvid Harpa är att det ska locka betydligt fler kongresser till huset.

Här kan du läsa mer om Harpas skattetvist.