tisdag 1 mars 2016

Ingen isländsk jakt på sillval - export till Japan för krånglig

Hvalur hf. kommer inte att jaga sillval i sommar. Skälet är att exporten till Japan är alldeles för krånglig och kostsam. Det uppger vd:n Kristján Loftsson i Morgunblaðið. För att det ska bli någon jakt i år krävs att de japanska myndigheterna slopar byråkratin kring införandet. I dagsläget finns inget som tyder på att det ska ske. Jakten på vikval fortsätter däremot som vanligt.

Utöver mindre mängder till Färöarna, Norge och Grönland har Japan de senaste åren varit den enda exportmarknaden för sillval. Men för Hvalur hf. - det enda isländska företag som ägnar sig åt jakt på sillval - har det blivit allt svårare att sälja köttet. Inte minst är det ett stort problem att ytterst få rederier över huvud taget vill befatta sig med valkött.

I somras löste Kristján Loftsson transporten på egen hand. Han chartrade då ett transportfartyg som seglade från Hafnarfjörður till Osaka med 1,8 ton fryst valkött ombord. Värdet på partiet var drygt 1,7 miljarder isländska kronor. Mellan 2010 och 2015 hade den totala exporten till Japan ett värde på 7,7 miljarder.

Kristján Loftsson hävdar konsekvent att jakten på sillval är lönsam. Det är dock ett påstående som enligt Stundin går att ifrågasätta. Hvalurs årsredovisningar visar visserligen vinster på några hundra miljoner om året. Men i dessa vinster ingår ett gigantiskt lager fryst valkött värderat till 2,3 miljarder.

Värderingen är tveksam - inte minst eftersom det i dagsläget bara finns en enda marknad för köttet, nämligen Japan. Och till Japan har transportkostnaderna skjutit i höjden sedan alla etablerade rederier nobbat Hvalur.

Nu säger Kristján Loftsson i Morgunblaðið att det inte blir någon jakt på sillval i sommar. Skälet är att han anser att den japanska byråkratin kring exporten är för omständlig. Om han hade känt till detta 2009 hävdar Kristján Loftsson att han inte hade återupptagit valfångsten:
"Detta har varit på gång länge. Detta går inte längre och vi stänger i sommar om detta inte ändras. Vi har naturligtvis jobbat med detta och det finns alltid något att bearbeta, men japanerna rör sig inte."
Det enda som är planerat för valfångststationen i Hvalfjörður i sommar är i nuläget underhållsarbeten. En som beklagar det är Vilhjálmur Birgisson, ordförande för fackföreningen Verkalýðsfélag Akraness. Han säger i Morgunblaðið att beslutet innebär att många säsongsjobb försvinner:
"Jag förstår helt och hållet att Kristján Loftsson tar detta beslut. Han har försäljningsproblem i Japan och det går inte att betvivla att Hvalur Hf. i Hvalfjörður har betytt mycket för samhället här i Akranes och närområden. Verksamheten har skapat avsevärda yrkesmöjligheter för vårt folk, så detta är sorgliga nyheter vad gäller detta."
Även fiske- och jordbruksminister Sigurður Ingi Jóhannsson beklagar beslutet. Han säger i Morgunblaðið att fångststoppet är negativt för samhällsekonomin. Island kommer dock att fortsätta att försvara rätten att jaga sillval:
"Det är naturligtvis mycket viktigt för oss som fiskenation att vi har rätt att nyttja två valarter på ett hållbart sätt. Det är viktigt för oss att försvara den rätten."
Sigursteinn Másson är isländsk talesperson för International Fund for Animal Welfare. Han anser att beslutet är mycket positivt bland annat för turistnäringen. Han säger till Vísir att få saker kan förbättra bilden av Island utomlands som ett stopp på jakten av sillval:
"Detta är mycket goda nyheter. Mycket positiva för Island, för val, för djurens väl och djurskydd. Detta beslut har uppenbart varit mycket svårt för Kristján Loftsson och det finns en historia bakom detta företag, och det är säkert svårt att gå igenom allt det som han gör. Men sett till helheten kommer detta beslut att vara positivt för fiskenäringen på Island och för isländska intressen i allmänhet."
Jakten på sillval kommer däremot inte att upphöra. Den bedrivs dock av ett par andra företag än Hvalur hf. ÍP Útgerð är i särklass störst på marknaden.

Vikval är den art som konsumeras på Island - inte minst av turister under restaurangbesök. Förra årets jakt var förhållandevis begränsad på grund av dåliga väderförhållanden. Dessutom håller inte längre lika mycket vikval till i Faxaflói. Därför importerades till och med vikval från Norge för att täcka efterfrågan.

Gunnar Bergmann Jónsson vid ÍP Útgerð säger till RÚV att företaget kommer att jaga som vanligt i sommar. Förhoppningen är att kunna skjuta så många djur så att kött inte behöver importeras från Norge:
"Vi står på oss och fortsätter i vår. Det har gått bra med våra produkter på marknaden. ... Jakten har kanske inte gått på bästa tänkbara sätt. Vi har tagit omkring trettio djur om året. Men vi behöver omkring femtio djur för att kunna möta efterfrågan."
Här kan du läsa mer om Islands valfångst.