onsdag 2 mars 2016

Island vill ha frihandelsavtal med Japan

Ett enigt allting röstade i går för att inleda förhandlingar med Japan om ett frihandelsavtal. Genom slopade tullar tror sig Island framför allt kunna öka exporten av fisk till Japan. Förslaget kom från socialdemokraten Össur Skarphéðinsson. Bland undertecknarna fanns förutom socialdemokrater även politiker från Ljus framtid, Självständighetspartiet och Gröna vänstern.

Efter att 2013 ha tecknat ett frihandelsavtal med Kina röstade alltinget i går för att inleda förhandlingar om ett motsvarande avtal med Japan. I förslaget poängterar Össur Skarphéðinsson och de övriga sju undertecknarna att Japan ökat i betydelse som exportmarknad.

År 2013 sålde isländska företag fisk- och fiskprodukter till Japan för närmare 8 miljarder isländska kronor. Då svarade fisket för två tredjedelar av exporten till Japan. De summorna skulle enligt motionärerna kunna öka utan tullar.

I förslaget nämns att EU sedan tidigare strävar efter ett frihandelsavtal med Japan. Att stärka banden mellan de två länderna beskrivs som naturligt eftersom det handlar om demokratiska rättsstater.