måndag 7 mars 2016

Isländska folkfronten välkomnar Ásmundur Friðriksson


Hans åsikter sågas av partikamraterna inom Självständighetspartiet. Men till Isländska folkfronten är Ásmundur Friðriksson välkommen. Det nybildade partiet stämmer in i hans uppfattning om att gränserna bör stängas för asylsökande. Precis som Ásmundur Friðriksson vill partiet att samtliga asylsökande skickas tillbaka så snart som möjligt.

Ásmunður Friðriksson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, har gjort sig känd för utspel riktade mot flyktingar och muslimer. I förra veckan sade han i alltinget att han helt och hållet vill stänga Islands gränser för asylsökande. I stället för att få möjligheterna till asyl prövade ska samtliga skickas tillbaka med vändande flyg.

Han tog upp ämnet sedan en person som nekats asyl försökt tända eld på sig själv. Ásmundur Friðriksson hävdade att det med nuvarande gränsövervakning inte fanns några möjligheter att upptäcka om olämpliga personer skulle ta sig in i landet.

Partikamraterna svarade med att ta avstånd från Ásmundur Friðrikssons åsikter. Det gjorde även oppositionen. I alltinget tog socialdemokraten Oddný G. Harðardóttir i onsdags upp hans uttalanden. Hon anklagade då Ásmundur Friðriksson för att sprida främlingsfientlighet:
"I ett problem som vi brottas med underblåser den högt ärade alltingsledamoten människors rädsla för invandrare och hoppar på den vagn som både populister i Europa och presidentkandidaten Donald Trump kör."
I debatten vände sig Oddný G. Harðardóttir till socialminister Eygló Harðardóttir. Hon frågade om hon delade Ásmundur Friðrikssons uppfattning om att gränsen borde stängas:
"Jag är en stor anhängare av EES-avtalet och jag anser att Schengen har tjänat oss mycket väl, och jag är inte av åsikten att vi ska gå ur, eller titta på att gå ur, Schengen. Jag anser att vi ska axla vårt ansvar som en suverän stat och ta emot flyktingar i enlighet med våra internationella förpliktelser, och göra det så bra som vi kan."
Eygló Harðardóttir avvisade också behovet av utökade gränskontroller. Av geografiska skäl ansåg hon att det inte gick att jämföra Island med åtgärder som vidtagits av Sverige och Danmark för att minska antalet asylsökande.

Unnur Brá Konráðsdóttir är ordförande för alltingets allmänna nämnd. Hon säger till RÚV att Ásmundur Friðrikssons uttalanden står i strid med såväl Självständighetspartiets som regeringens politik. Partiet har klubbat att medmänsklighet och effektivitet ska prägla hanteringen av asylsökande och flyktingar:
"Det står naturligtvis klart att vi är bundna av de internationella avtal som vi är medlemmar av, däribland FN:s flyktingavtal. Och det står helt klart att vi ska ha medmänsklighet som ledstjärna när vi diskuterar frågor gällande asylsökande. Och det finns ingen särskild medmänsklighet i att avvisa människor vid gränsen utan att ta saken till behandling."
Men Ásmundur Friðriksson backar inte från sina åsikter. Han hävdar att det isländska samhället struntar i bostadsbrist och hemlöshet samtidigt som flyktingar och asylsökande får bostäder. Han säger till RÚV att islänningarnas behov borde komma i första hand:
"Det finns människor som bor i bilar. Det finns människor som bor i skjul. Var ska vi hitta plats åt dessa människor? Ska vi inte tänka på våra bröder och systrar? Jag har rest över hela landet och hela min valkrets och överallt saknas det bostäder."
Även om Ásmundur Friðrikssons åsikter inte får gehör inom Självständighetspartiet så finns det andra som anser att han har rätt. Däribland finns Isländska folkfronten, ett nyliberalt och främlingsfientligt parti som motsätter sig mångkultur. Partiet vill precis som Ásmundur Friðriksson stänga gränserna och lämna Schengen-samarbetet.

I ett uttalande undertecknat Helgi Helgason, Isländska folkfrontens ordförande, välkomnas Ásmundur Friðriksson till partiet. Motiveringen är att "Självständighetspartiets ledning inte tillåter åsiktsfrihet" och att partiet "har fördömt Ásmundurs normala och extremistbefriade varsamhetsperspektiv":
"Europa befinner sig i kaos på grund av den stora migration som nu äger rum när människor av olika egna skäl försöker att tvinga in sig i andra länder utan att fråga. Det måste dras förnuftig lärdom av vad dessa länder säger och gör, och till exempel skickar nu norrmännen tillbaka människor inom två dygn om de inte har något särskilt behov av skydd. Det finns många skäl till att rädda oss undan dessa stora problem och att skärpa övervakningen av våra gränser genom att bland annat gå ur Schengen direkt och själva välja de människor som vi vill välkomna till landet."
Här kan du läsa mer om Ásmundur Friðriksson och här kan du läsa mer om Isländska folkfronten.