tisdag 8 mars 2016

Kommun säger ja till Laxnesscentrum i Mosfellsdalur

Mosfellsbær ställer sig bakom förslaget på ett besöks- och forskningscentrum tillägnat Halldór Laxness. Det gör även personalen och ledningen för Gljúfrasteinn. I synnerhet välkomnar de möjligheterna att ta emot gäster i annat än det som tidigare var Nobelpristagarens garage. Mark för en utbyggnad har kommunen redan säkrat.

I sommar är det tolv år sedan Gljúfrasteinn öppnades för besökare. Huset i Mosfellsdalur, som byggdes 1945, var Halldór Laxness hem under en stor del av hans liv. Inredningen har närmast stått orörd sedan hans bortgång år 1998. Gäster har i dag möjlighet att vanda genom rummen och uppleva Gljúfrasteinn som det såg ut när Nobelpristagaren själv bodde där.

När huset öppnades för allmänheten hamnade receptionen i det som tidigare varit garage. Tanken var att det skulle vara en tillfällig lösning, men än i dag är det här personalen tar emot besökare. Personalen använder dessutom köket i Gljúfrasteinn - vilket inte heller var tänkt från början - eftersom andra lokaler saknas.

Genom åren har omkring 75 000 personer besökt Gljúfrasteinn. Både personal och ledning har länge klagat på den bristfälliga receptionen. Där finns en liten utställning om Halldór Laxness, men alla andra idéer har lagts på is på grund av platsbrist. Att byggnaden är kulturminnesmärkt innebär dessutom att det finns begränsningar för vad som får göras även bredvid huset.

I höstas lade tolv alltingspolitiker en motion om att utveckla Gljúfrasteinn både till ett besöks- och forskningscentrum. Kommunen Mosfellsbær har sedan tidigare säkrat marken för ett nybygge. Tanken är att arbetet ska genomsyras av att Mosfellsdalur - där Halldór Laxness även är begravd - var författarens hem och en av hans främsta inspirationskällor.

Förslaget fördes fram med anledning av att det förra året var 60 år sedan Halldór Laxness tilldelades Nobelpriset i litteratur. Samtidigt som förutsättningarna för att ta emot besökare ska förbättras ska även centrumet erbjuda forskare möjligheter att på plats ägna sig åt författarens verk.

Hittills har fyra remissvar kommit in. Samtliga är mycket positiva till förslaget. Mosfellsbær har förvaltat Gljúfrasteinn sedan staten köpte huset 2002. Sigurður Júlíusson, som svarar för kommunfullmäktiges räkning, skriver i ett brev att möjligheterna till förbättringar och utveckling är mycket stora:
"Halldór Laxness livsgärning är en värdefull nationalklenod och det bör slås vakt om den. Mosfellsbær medverkar till detta genom att varje år på olika sätt minnas Halldór Laxness i kommunens kulturliv. Mosfellsdalur har sannerligen en särställning i historiskt och kulturellt hänseende och Mosfellsbær uppmuntrar att denna särställning blir tillgänglig och synlig för både lokalbefolkning och besökare. Ett mångsidigt kulturcentrum där fokus läggs på litteratur och forskning tillsammans med en ram av Nobelförfattarens liv och verk bidrar till detta och vore både ett positivt och lämpligt angreppssätt."
Personalen på Gljúfrasteinn skriver i sitt remissvar att nya utrymmen inte bara skulle förbättra arbetssituationen. Det skulle också göra det möjligt att ta emot större grupper och att utvidga utställningen.

Gljúfrasteinns styrelse är också positiv till förslaget. Den poängterar i sitt remissvar att huset - som är stängt fram till sommaren på grund av renoveringar - inte motsvarar behoven. En utbyggnad bör enligt ledningen innefatta servering, souvenirbutik, bibliotek, personalutrymmen, forskningsplatser och lokaler för evenemang.

Vänföreningen till Gljúfrasteinn uppmanar i sitt remissvar alltinget att säga ja till förslaget. Huset kallas "en unik kulturpärla" som kommer att glädja även kommande generationer.

Enligt det förslag som ligger i alltinget ska det bli kultur- och utbildningsministerns ansvar att leda arbetet. Det ska ske i samarbete med Gljúfrasteinn och Mosfellsbær. Fristen för att inkomma med remissvar gick ut i går.

Här kan du läsa mer om planerna för Gljúfrasteinn.