tisdag 29 mars 2016

Kópavogur kan införa parkeringsavgift vid Hamraborg

Vid Hamraborg i Kópavogur är det ofta sådan brist på parkeringsplatser att kommunen nu överväger att avgiftsbelägga parkeringen. Men att införa avgifter på andra platser i Kópavogur är inte aktuellt i dagsläget. En enig kommunstyrelse har i ett beslut gett kommunjuristen uppdraget att utreda frågan om parkeringsavgifter.

I dag är Reykjavík den enda isländska kommunen som har avgiftsbelagda parkeringar i centrum. Nu överväger grannkommunen Kópavogur att gå i samma spår. Det är området vid Hamraborg som kan avgiftsbeläggas.

Bakom förslaget står flera företag som har lokaler vid Hamraborg. De anser att tillgängligheten till parkeringsplatser ofta är dålig. Genom att införa en avgift skulle fler bilister bara ställa sig vid Hamraborg en kort tid för att uträtta ett ärende.

Kommunstyrelsen har låtit kommunjuristen utreda frågan. I dagsläget är det bara vid Hamraborg som det är aktuellt med parkeringsavgifter.