tisdag 8 mars 2016

Minister backar upp vattenkraftverk vid Hvalá

Näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir är inte bara positiv till ett vattenkraftverk vid Hvalá. Hon ställer sig också bakom förslaget om att Nauteyri ska bli navet för Västfjordarnas energiförsörjning. Därmed ökar sannolikheten för att bygget vid Hvalá blir verklighet. Nu finns det planer på kraftverk med en total kapacitet på 130 megawatt i regionen.

I Västfjordarna produceras i dag inte tillräckligt mycket elektricitet för att täcka regionens behov. Från övriga landet finns bara en enda lina som förser regionen med den elektricitet som saknas. När den bryts - vilket inte är ovanligt under oväder - riskerar många invånare att bli utan elektricitet.

Som reserv finns generatorer som drivs av dieselmotorer, men det är en dyr lösning jämfört med billig vattenkraft.

Sedan länge finns det planer på ett vattenkraftverk vid Hvalá med en beräknad kapacitet på 55 megawatt. Västfjordarnas i dagsläget största kraftverk ligger vid Mjólká. Där är kapaciteten bara runt 10 megawatt.

Att bygga vid Hvalá är dock långt ifrån oproblematiskt. Hvalá ligger vid Ófeigsfjörður i Árneshreppur, Islands mest ensligt belägna kommun. Árneshreppurs enda landförbindelse med övriga Island är en smal och dålig grusväg. Under vintern är den stängd flera månader i följd eftersom flera sträckor lätt snöar igen och drabbas av laviner.

Den enda vägen till Hvalá är bara öppen under sommarmånaderna. Den slingrar sig längs stränderna och påminner snarast om ett spår än en väg. För att kunna ta sig fram till Hvalá är det nödvändigt att sista sträckan ha ett fordon med hög markfrigång och fyrhjulsdrift. Körningen går ändå mycket långsamt.

Men det är inte bara stora avstånd och dåliga vägar som utgör problem. I Árneshreppur finns inga möjligheter i dag att inhysa något större antal arbetare. Och den viktigaste frågan är kanske hur kraftverket vid Hvalá ska kopplas ihop med kraftnätet.

När näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i går besökte Ísafjörður ställde hon sig enligt RÚV bakom en idé som i regionen fått många förespråkare. Det handlar om att leda elektriciteten från Hvalá över Ófeigsfjarðarheiði till Nauteyri i Ísafjarðardjúp. En anslutning till kraftnätet där skulle gå på omkring 500 miljoner isländska kronor jämfört med runt 2 miljarder för att dra den söderut.

Ragnheiður Elín Árnadóttir beskrev ett sådant beslut som ett första steg mot ett slags ringled för regionens kraftnät. Det skulle göra nätet mindre känsligt för avbrott på ett ställe.

Hvalá skulle enligt vissa inte bli det enda vattenkraftverket i ett sådant system. Inte lika långt gångna planer finns för Austurgilsvirkjun i Skjaldfannardalur med en planerad kapacitet på 35 megawatt, Skötufjarðarvirkjun (15,9 megawatt), Ísafjarðarvirkjun i Ísafjörðurs botten (9,9 megawatt), Skúfnavatnavirkjun på Langadalsströnd (8 megawatt), Sængurfossvirkjun i Mjóifjörður (7 megawatt) och Fossárvirkjun vid Rauðasandur (2,5 megawatt).

Tre av dessa möjliga kraftverk ligger i Súðavíkurhreppur. Kommunchefen Pétur Georg Markan säger till Bæjarins Besta att kommunen ser positivt på utbyggnaden. Han vill också så snart som möjligt få ett politiskt beslut på att Nauteyri ska fungera som nav för regionens kraftnät.

Även flera av regionens rikspolitiker förespråkar en utbyggnad av vattenkraften. Självständighetspartisten Einar Kristinn Guðfinnsson skriver i Bæjarins Besta att en viktig del av Västfjordarnas framtid ligger i energiproduktion. Han tar också ställning för Nauteyri som nav. I alltinget har Gröna vänsterns Lilja Rafney Magnúsdóttir argumenterat för vikten av att kraftverket vid Hvalá blir verklighet.

Hittills har prognosen varit att bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá kan komma i gång under 2017 och stå klart 2020.

Den föreslagna ringleden når dock inte riktigt runt hela Västfjordarna. Om Nauteyri blir kraftnätets nav dras inga nya ledningar till Árneshreppur, som utöver att ha landets sämsta vägförbindelser också sannolikt har den mest opålitliga elförsörjningen. Och så ser det alltså ut att bli även om ett enormt kraftverk byggs inom kommunens gränser.

Här kan du läsa mer om det planerade kraftverket vid Hvalá.