onsdag 23 mars 2016

Nu har hälften av islänningarna råd att spara pengar

En majoritet av islänningarna har nu för första gången sedan finanskraschen hösten 2008 råd att spara pengar varje månad. Samtidigt blir det allt färre som har större utgifter än inkomster. Men var sjätte islänning ser ändå skuldberget öka månad för månad eller tvingas ta av besparingar för att gå runt. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

När Gallup i juli 2010 - knappt två år efter kraschen - frågade islänningar om deras privatekonomi var läget ganska dystert. 38 procent uppgav att ekonomin precis gick runt, 31 procent hade ett överskott som gjorde att de kunde spara pengar varje månad och 31 procent samlade skulder på hög eller klarade sig bara genom att ta av sina besparingar.

Sedan dess har hushållens ekonomi förbättrats från år till år. När Gallup ställde samma fråga i februari i år var det hela 53 procent som kunde spara pengar. Av dessa var det 11 procent som kunde spara större summor medan 42 procent kunde sätta in en mindre summa på sparkonto.

Andelen islänningar som precis klarar sig är nu 29 procent. Ytterligare 10 procent klarar bara månadens utgifter genom att ta av tidigare besparingar. Resterande 8 procent har så dålig ekonomi att de tvingas att lägga skulder på hög.