lördag 12 mars 2016

Nu har Island 332 529 invånare

På Island bor nu 332 529 personer. Under förra året ökade antalet invånare med 1 procent. Mest ökade befolkningen på Suðurnes medan den största minskningen skedde i Västfjordarna. Reykjavík är landets största kommun med 122 460 invånare. Minst är Skorradalshreppur med 53 invånare. Det visar ny statistik från Hagstofa Íslands.

Den 1 januari 2016 hade Island 332 529 invånare, en ökning med 3 429 personer jämfört med föregående år. Det betyder att islänningarna ökade med 1 procent under året. I landet finns nu 2 011 fler män än kvinnor, ett överskott som inte ökat under 2015.

Hela 311 850 personer bodde i någon av landets tätorter, alltså samhällen med minst 200 invånare. I glesbygd och i samhällen med högst 199 invånare bodde 20 679 personer. Av den totala befolkningsökningen på 3 429 personer bosatte sig 3 335 i tätorter.

Mest ökade antalet invånare på Suðurnes där uppgången var 2,2 procent. I Suðurland var ökningen 1,8 procent, i Vesturland 1,2 procent, i Reykjavíkområdet 1,1 procent och i Norðurland eystra 0,3 procent. I tre regioner minskade befolkningen. Antalet invånare i Västfjordarna backade med 1,2 procent, i Austurland med 0,3 procent och i Norðurland vestra med 0,1 procent.

Med 122 460 invånare är Reykjavík landets i särklass största kommun. Ytterligare åtta kommuner har över 5 000 invånare: Kópavogur med 34 140, Hafnarfjörður med 28 189, Akureyri med 18 294, Reykjanesbær med 15 233, Garðabær med 14 717, Mosfellsbær med 9 481, Árborg med 8 206 och Akranes med 6 908 invånare.

Skorradalshreppur förlorade nio invånare under året. Med 53 personer folkbokförda i kommunen tar därmed Skorradalshreppur över som Islands minsta kommun. Ytterligare fem kommuner har färre än 100 invånare: Árneshreppur och Helgafellssveit med 55 invånare, Tjörneshreppur med 60 invånare, Fljótsdalshreppur med 74 invånare och Svalbarðshreppur med 99 invånare.

Den 1 januari 2016 fanns i landet 79 870 kärnfamiljer. Familjekonstellationerna bestod till 39,1 procent av gifta par utan barn, 27,5 procent av gifta par med barn, 14,2 procent ensamstående mödrar med barn, 12,9 procent samboende med barn, 4,7 procent samboende utan barn och 1,4 procent ensamstående fäder med barn.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.