onsdag 9 mars 2016

Öbor allt mer missnöjda med färjetrafiken till Hemön

På Hemön ökar invånarnas missnöje med färjeförbindelserna till fastlandet. Nu uppger sju av åtta öbor att de inte är nöjda med trafiken. Ännu fler anser att Landeyjahöfn inte kommer att fungera som färjehamn på fastlandet utan väsentliga förbättringar. Innan en ny färja byggs bör hamnen byggas om. Det visar en opinionsundersökning utförd av MMR på uppdrag av Eyjar.

Snart har sex år gått sedan Landeyjahöfn invigdes. Den nya hamnen på det isländska fastlandet minskade restiden till Hemön till 35 minuter. Därmed kunde antalet dagliga turer i varje riktning utökas från två till minst fyra.

Samtidigt står det klart att Landeyjahöfn inte alls lyckats motsvara förväntningarna. Under vinterhalvåret seglar färjan Herjólfur precis som förr till Þorlákshöfn på fastlandet, en tur som tar närmare tre timmar. Skälet är att våghöjden vid inloppet till Landeyjahöfn är för hög.

Varje år genomförs utdikningar av Landeyjahöfn. De har dock hittills inte varit tillräckliga för att kunna hålla hamnen öppen under vintern. Vid inloppet samlas också sand och sediment, vilket ökar risken för grundstötning.

Landeyjahöfn byggdes med en ny färja i åtanke. Men när krisen drabbade Island sköts beställningen av en sådan på framtiden. Nu har inrikesdepartementet tagit fram ett anbudsunderlag. Tanken är att en ny färja - som inte går lika djupt som dagens Herjólfur - ska beställas inom kort.

Men frågetecknen är många. Sigurður Áss Grétarsson basar över Vegagerðins sjöfartssektion. Han säger till RÚV att det finns tre alternativ: att beställa en ny färja, att bygga om hamnen eller att avskriva Landeyjahöfn och i stället beställa en ny färja avsedd för att segla till Þorlákshöfn:
"Att göra förbättringar vid Landeyjahöfn tar minst fem år, men sannolikt snarare tio till femton år. ... Kanske lyckas det aldrig. Utförliga undersökningar behöver slutföras innan något genomförande, och som det inte är säkert resulterar i något. Så tar de sin tid. Att avskriva Landeyjahöfn eller göra den till sommarhamn är en annan sak. Att bygga en mer snabbgående färja kostar mångdubbelt mer än de som nu finns på ritbordet. Ett fartyg av den storlek som det talas om och som ska kunna segla till Þorlákshöfn kommer aldrig att passa för Landeyjahöfn."
Samtidigt anser inte Sigurður Áss Grétarsson att ett beslut om att genomföra den planerade beställningen av ett nytt fartyg skulle behöva bli ödesdigert. Även om regeringen och myndigheterna i framtiden skulle göra ett annat val skulle den då begagnade färjan gå att sälja.

Medan myndigheterna och regeringen funderar så jäser missnöjet hos öborna. Hela 86,8 procent är mycket eller ganska missnöjda med färjetrafiken. Jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan har andelen som är mycket missnöjda ökat. Bara 6,7 procent är mycket eller ganska nöjda med färjetrafiken. Resterande 6,6 procent är varken nöjda eller missnöjda.

Misstron mot Landeyjahöfn är ännu större. Utan några förbättringar av hamnen tror 93,2 procent att den inte kommer att fungera för året runt-trafik mellan fastlandet och Hemön. Det är enbart 3,2 procent som alltjämt tycker att hamnen i dagsläget skulle kunna fungera på det sätt som var tänkt från början.

För att Landeyjahöfn ska kunna användas mer stämmer 87,1 procent in i att hamnen bör byggas om innan en ny färja beställs. Här är det 9,7 procent som motsätter sig ett sådant beslut.

Turerna kring hamnbygget har naggat öbornas förtroende för politiker och myndigheter i kanten ganska rejält. Hela 73,8 procent har litet förtroende för att Vegagerðin ska hantera frågor rörande färjetrafiken. Motsvarande siffra för inrikesdepartementet är 58,5 procent och 49,2 procent för kommunfullmäktige på Västmannaöarna.

Missnöjet drabbar även kommunpolitikerna. En knapp majoritet - 50,6 procent - anser att politikerna i fullmäktige hanterat färjefrågan dåligt. Däremot är 28,3 procent nöjda med kommunpolitikernas agerande medan 21 procent är varken positiva eller negativa.

Här kan du läsa mer om färjetrafiken mellan Hemön och fastlandet.