måndag 14 mars 2016

Piratpartiet backar - men är alltjämt störst på Island

Piratpartiet backar men är med 38,1 procent av väljarsympatierna med bred marginal fortfarande Islands största parti. Samtidigt fortsätter Socialdemokraternas ras medan stödet för Ljus framtid är närmast utraderat. I dagsläget är det bara Piratpartiet som har möjlighet att bilda en majoritet ihop med ett annat parti. Det visar en opinionsundersökning utförd av Fréttablaðið.

Den senaste tidens interna konflikter inom Piratpartiet har inte fått väljarstödet att rasa. I Fréttablaðiðs senaste mätning får partiet 38,1 procent, en tillbakagång med 3,7 procentenheter jämfört med den undersökning som genomfördes i slutet av januari.

Stödet för bägge regeringspartierna ökar. Självständighetspartiet vinner 4,4 procentenheter till 27,6 procent och Framstegspartiet klättrar 2,6 procentenheter till 12,8 procent. Tillsammans är alltså högerkoalitionen på nytt större än Piratpartiet.

För den övriga oppositionen är opinionsläget dystert. Gröna vänstern backar med 1,2 procentenheter till 8,4 procent och Socialdemokraterna förlorar 1,7 procentenheter till 8,2 procent. För Socialdemokraterna är det den sämsta opinionssiffran någonsin i Fréttablaðið.

Ljus framtid ökar visserligen med 0,2 procentenheter, men med bara 1,8 procent av väljarstödet är femprocentsspärren till alltinget långt borta.

Om detta vore ett valresultat skulle Piratpartiet få 26 av alltingets 63 mandat. Självständighetspartiet får 19 mandat, Framstegspartiet 8 mandat och Socialdemokraterna och Gröna vänstern får 5 mandat var.

Piratpartiet skulle alltså kunna bilda egen majoritet med antingen Självständighetspartiet eller Framstegspartiet. För att oppositionen ska kunna ta makten krävs en koalition mellan Piratpartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern. För att dagens högerregering ska kunna fortsätta regera krävs stöd från ett annat parti.

Piratpartiet är störst i valkretsarna norra Reykjavík, södra Reykjavík och södra Island. I de sydvästra och nordöstra valkretsarna är partiet lika stort som Självständighetspartiet. Den nordvästra valkretsen är den enda där Självständighetspartiet får fler mandat än Piratpartiet.

I dag är det 40 procent som uppger att de stödjer regeringen medan 60 procent svarar att de inte ställer sig bakom högerkoalitionen. Stödet är starkare bland män än bland kvinnor - 45 respektive 36 procent. Stödet är också starkare bland äldre än bland yngre. Bland islänningar som har fyllt 50 år är stödet 44 procent och bland islänningar i åldern 18 till 49 år 37 procent.

Mest missnöjda är Piratpartiets väljare. Där är det bara 6 procent som stödjer regeringen. Inom Gröna vänstern och Socialdemokraterna är motsvarande siffra 13 procent. Av Ljus framtids sympatisörer är det 33 procent som stödjer regeringen.

Bland högerkoalitionens anhängare är stödet starkt. Hela 96 procent av Framstegspartiets väljare och 91 procent av Självständighetspartiets väljare backar upp regeringen.

Regeringen är minst uppskattad i Reykjavík. I de två huvudstadsvalkretsarna är det 34 procent som ställer sig bakom högerkoalitionen. I det sydvästra distriktet är stödet 37 procent, i nordöstra distriktet 45 procent, i södra distriktet 52 procent och i nordvästra distriktet 58 procent, rapporterar Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.