onsdag 23 mars 2016

Regeringen förlorar tvist om flygplatsen i Reykjavík

Inom sexton veckor måste inrikesminister Ólöf Nordal se till så att en av banorna på flygplatsen i Reykjavík stängs. Annars väntar vite på 1 miljon isländska kronor om dagen. Det fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur som ger kommunen segern i flygplatstvisten med regeringen. Domstolen anser att överenskommelsen från 2013 om en stängning fortfarande gäller.

I juni 1941 togs flygplatsen i Reykjavík av de brittiska ockupationsstyrkor som byggt den. Fem år senare överlämnades flygplatsen till staten. Sedan dess har den varit en ständig källa till konflikter mellan regeringen och kommunen.

Sedan 2010 har det i Reykjavíks rådhus funnits en majoritet för att flytta flygplatsen från Vatnsmýri. Inrikestrafiken ska antingen flyttas till Keflavík eller en ny flygplats utanför stadskärnan. Majoriteten i fullmäktige vill få bort flygplatsen för att kunna använda marken till bostäder och andra byggnader.

Hösten 2013 kom dåvarande borgmästaren Jón Gnarr överens med dåvarande inrikesministern Hanna Birna Kristjánsdóttir om ett första steg mot en avveckling av flygplatsen. Det gick ut på att en av tre landningsbanor - den som går från nordost till sydväst - skulle stängas.

Denna bana används så sällan att den i praktiken ofta får fungera som uppställningsplats åt flygplan. Men vid sällsynta väderförhållanden nyttjas den både av inrikesflyget och av sjuktransporter.

Inom regeringen är det nu i synnerhet Framstegspartiet som inte vill stänga den tredje banan. Nyligen lade fjorton av partiets alltingsledamöter fram ett förslag om att kommuner ska förlora detaljplansansvaret för internationella flygplatser. I praktiken skulle det innebära att makten över flygplatserna i Reykjavík, Akureyri och Egilsstaðir flyttades från kommunerna till regeringen.

Hanna Birna Kristjánsdóttir ville inte att kommunerna skulle berövas en del av sin självständighet. Efterträdaren Ólöf Nordal har inte samma principiella syn på frågan.

Från de politiker som inte vill flytta flygplatsen brukar ofta den tredje banan beskrivas som nödvändig. Även om den används sällan så innebär den en trygghet under svåra väderförhållanden. Utan den skulle flygplatsens användbarhet minska.

Inte sällan har närheten till universitetssjukhuset i Reykjavík varit ett tungt argument eftersom många sjuktransporter från landsbygden går med helikopter eller flyg. Inom regeringen står Självständighetspartiet bakom tidigare beslut i alltinget om att det nya sjukhuset ska byggas på samma plats. Inom Framstegspartiet har däremot statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson föreslagit flera andra platser, bland annat i Garðabær. Partiet vill dock inte flytta på flygplatsen.

Men regeringen är skyldig att inom sexton veckor stänga den tredje banan. Det fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur. Domstolen anser att den överenskommelse som slöts mellan Jón Gnarr och Hanna Birna Kristjánsdóttir gäller. Det handlar - till skillnad från vad regeringen nu hävdar - om ett bindande avtal och inte om en politisk deklaration.

Héraðsdómur Reykjavíkur tar inte hänsyn till regeringens argument om varför överenskommelsen inte skulle gälla. Rätten anser att Hanna Birna Kristjánsdóttir hade rätt att ingå avtalet och att hon inte behövde vända sig till alltinget för stöd. Om regeringen inte stänger den tredje banan inom utsatt tid väntar därför vite på 1 miljon isländska kronor om dagen.

För majoriteten i kommunfullmäktige är gårdagens beslut en delseger. Inte minst eftersom kommunen i strid mot regeringens vilja har ändrat detaljplanen för Vatnsmýri och upplåtit mark där förberedelser för bygget av 600 nya bostäder påbörjats. Om kommunen skulle tvingas att backa riskerar den att bli skadeståndsskyldig.

Det var kommunen som drog staten inför rätta när Ólöf Nordal inte infriade löftet om att stänga den tredje banan. Domen kommer med all sannolikhet att överklagas till Hæstiréttur Íslands.

Här kan du läsa mer om flygplatstvisten och här kan du läsa domen i sin helhet.