söndag 27 mars 2016

Sex av tio positiva till flyktingar i Akureyri

Sex av tio invånare i Akureyri anser att det är bra att flyktingar bosätter sig i kommunen. Lika många är positiva till att personer med utländsk bakgrund flyttar till Akureyri. Bara var tionde är emot utlänningar. Akureyribor som har bott utomlands anser i större utsträckning att de berikar kommunen. Det visar en undersökning utförd vid Háskólinn á Akureyri.

I januari anlände fyra syriska flyktingfamiljer till Akureyri. Det är första gången sedan 2003 som den nordisländska kommunen tar emot kvotflyktingar. Akureyri var den första kommunen i landet som visade intresse för att ge flyktingar från Syrien en fristad.

För två veckor sedan började några av de vuxna praktik på olika arbetsplatser. Praktikplatserna har anknytning till deras tidigare arbetslivserfarenhet och utbildning. Syftet är att de ska få en inblick i hur motsvarande jobb fungerar på Island. Tillsammans med barnen går de på undervisning i isländska. Barnen har antingen börjat i skolan eller hos dagmamma.

Hittills har mottagandet varit mycket positivt. Familjerna ska dock ha fått enstaka hatbrev skickade till sig.

Av kommunens 18 000 invånare har omkring 500 utländsk bakgrund. Totalt finns 50 olika nationaliteter representerade i Akureyri. Nöjdast med livet i staden är kvinnor med utländsk bakgrund i låglöneyrken. Bland kvinnor som inte är isländska medborgare är det bara 11 procent som tjänar mer än 300 000 isländska kronor i månaden. Skälet till att de ändå är nöjda med tillvaron tros vara att de är jämställda på övriga områden.

En majoritet av kommuninvånarna är också positivt inställda till flyktingar och personer med utländsk bakgrund. 61 procent anser att personer med utländsk bakgrund är bra för samhället. Motsvarande siffra för flyktingar är 59 procent. Bara 11 procent anser att flyktingar och personer med utländsk bakgrund är negativa för samhället. Övriga anser att de varken är bra eller dåliga.

Mest positiva var personer som bott utomlands och personer med universitetsutbildning. Uppfattningen att flyktingar och personer med utländsk bakgrund är bra för samhället växte sig allt starkare ju längre de svarande själva bott utomlands.

Invånare med åsikten att utvecklingen i Akureyri de senaste tjugo åren varit till det bättre var oftare positiva till flyktingar och utlänningar än invånare med en negativ uppfattning om förändringarna i kommunen.

Här kan du läsa mer om flyktingmottagandet i Akureyri.