onsdag 30 mars 2016

Tre isländska ministrar kopplas till bolag i skatteparadis

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson är inte den enda i regeringen med kopplingar till bolag i skatteparadis. Även finansminister Bjarni Benediktsson och inrikesminister Ólöf Nordal kopplas till bolag på Seychellerna och Brittiska Jungfruöarna. I dag samlas företrädare för oppositionen för att diskutera en misstroendeförklaring mot statsministern.

Sigmundur Davíð Gunnlaugssons försök att få stopp på debatten om hans och hustruns bolag Wintris Inc. på Brittiska Jungfruöarna har hittills inte lyckats. Bolaget bildades 2007 med syftet att förvalta de 1,2 miljarder isländska kronor som Anna Sigurlaug Pálsdóttir fått i en förlikning sedan hon dragit sin far inför domstol.

Wintris Inc. hade fordringar på 523 miljoner isländska kronor på de kraschade storbankerna. Som statsminister var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson delaktig i de uppgörelser som gjordes med fordringsägarna för att kunna avsluta konkurserna.

Hittills har statsministern avvisat all kritik. Han har hävdat att bolaget inte varit någon hemlighet och att det alltid skattats för tillgångarna. Han har dock själv aldrig redovisat sina kopplingar till Wintris Inc. Vísir skriver att inför valet 2009 - när Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Anna Sigurlaug Pálsdóttir bägge stod skrivna på bolaget - tog han inte upp Wintris Inc. i vad som Framstegspartiet ansåg vara en fullständig redogörelse för hans ekonomiska intressen.

På nätet fortsätter den namninsamling som uppmanar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att avgå att växa. I dag möts företrädare för oppositionen för att diskutera en misstroendeförklaring mot statsministern. En sådan kan bli verklighet tidigast den 4 april då alltinget återsamlas efter påskledigheten.

Sannolikheten för att statsministern skulle fällas är närmast obefintlig. Med bara tretton månader kvar till valet kommer inte koalitionspartnern Självständighetspartiet att bryta med Framstegspartiet - även om samarbetet gnisslar på många håll.

För oppositionen är en misstroendeförklaring en möjlighet att markera mot en regering som bara har en tredjedel av väljarna bakom sig. Inte minst för Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Ljus framtid - som alla kämpar mot svaga opinionssiffror - kan en misstroendeförklaring föra partierna tillbaka till samhällsdebatten.

Sannolikheten för att Självständighetspartiet skulle överge regeringssamarbetet minskade ytterligare i går kväll. Då kunde RÚV berätta att ytterligare två statsråd - finansminister Bjarni Benediktsson och inrikesminister Ólöf Nordal - har kopplingar till bolag i skatteparadis. Mer uppgifter presenteras i ett program som sänds senare i veckan.

Bjarni Benediktsson skriver på Facebook att han för knappt 40 miljoner isländska kronor för tio år sedan köpte en tredjedel av holdingbolaget Falson & Co. Syftet med bolaget var att förvalta tillgångar i Dubai. Affären genomfördes med hjälp av Landsbanki i Luxemburg. Finansministern hävdar att han hela tiden trott att bolaget var registrerat i Luxemburg, och inte på Seychellerna:
"Det var inte förrän jag fick ett påpekande från en utländsk journalist som jag insåg att så inte varit fallet, och det aktuella bolaget Falson & Co var registrerat på Seychellerna. Det hade dock ingen inverkan i skattemässiga sammanhang."
För ett år sedan förnekade Bjarni Benediktsson i en intervju att han hade haft några tillgångar i skatteparadis. Då svarade han nej. Hans förklaring är alltså att han då trodde att Falson & Co hade sin juridiska hemvist i Luxemburg.

Vidare skriver Bjarni Benediktsson att bolaget avregistrerades 2009. Samma år valdes han till ledare för Självständighetspartiet. Sedan dess har han inte haft några aktieinnehav.

Inte heller Ólöf Nordal säger sig ha känt till några kopplingar till något bolag i skatteparadis. Hon skriver på Facebook att maken Tómas Sigurðsson 2006 vände sig till Landsbanki i Luxemburg för ekonomisk rådgivning om optionsrätter. Lösningen blev bolaget Dooley Securities med hemvist på Brittiska Jungfruöarna.

Enligt Ólöf Nordal ska bolaget aldrig ha använts. Hennes och makens namn ska bara ha använts av Landsbanki under förberedelserna. Hon trodde att Dooley Securities var registrerat i Luxemburg och inte i något skatteparadis:
"Allt detta skedde innan jag tog plats i alltinget och dessa planer var sedan länge skrinlagda när reglerna om ledamöters intresseregistrering började gälla."
På nätet fortsatte i går kritikstormen mot Sigmundur Davíð Gunnlaugssons kopplingar till Wintris Inc. och hans hantering av turerna. Kári Stefánsson, chef för genteknikföretaget Decode, skrev i Morgunblaðið att statsministern borde avgå. Han anklagade honom både för möjligt landsförräderi och omdömesbrist av historiska proportioner:
"Folket får nu veta att mannen som ledde regeringen som faktiskt utformade överenskommelsen med fordringsägarna är en av dem. Det har ingen betydelse att säga att det är din fru och inte du själv som äger fordringarna. ... Det är inte bara oacceptabelt att du ska ha deltagit i förhandlingar [med utländska fordringsägare] utan dessutom helt obegripligt att du skulle ha tyckt att detta var i sin ordning och tycker detsamma än i dag. I detta återspeglas en omdömesbrist som kan hamna i historieböckerna."
Ljus framtids Heiða Kristín Helgadóttir skriver i Kjarninn att statsministern har svikit väljarnas förtroende. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bör därför avgå och utlysa nyval. Hon riktar också hård kritik mot att statsministern försöker göra sig själv till offer i turerna kring Wintris Inc:
"Det är inte sant att information om att din hustru finns bland fordringsägarna till de kollapsade bankerna inte berör allmänheten. Det stämmer inte heller att denna information inte hade förändrat något. Denna information hade haft inverkan på dina möjligheter att åtnjuta trovärdighet och du visste det, och därför bestämde du dig för att inte berätta det. Nu är du arg för att du blev ertappad och då tar du till att din familj attackeras och försöker skapa en bild av er som offer i en oförtjänt kampanj mot dig. Det enda offret i detta händelseförlopp är dina väljare som inte hade förutsättning att bedöma till vilken gräns du döljer viktiga upplysningar. Därmed är din trovärdighet försvunnen. ... Du har möjlighet att medge dina misstag, ta ansvar, avgå och utlysa val. Endast så kan du lägga dessa upplysningar i väljarnas vågskål och få besked om de har betydelse och om de har inverkan på väljarnas vilja att lita på dig och ditt omdöme."
Här kan du läsa mer om turerna kring Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.