torsdag 21 april 2016

10 000 kilo guld kan finnas i havet utanför Reykjanes

Havsvattnet som pumpas upp på Reykjanes innehåller 500 000 gånger mer guld än normalt havsvatten. De små guldpartiklarna lagras på havets botten. Men nu tror forskare att det skulle vara möjligt att utvinna detta guld. Däremot är det ytterst tveksamt om ett sådant projekt skulle kunna bli lönsamt. Det framkommer i en forskarstudie publicerad i Nature Geoscience.

I över hundra år har det funnits drömmar om att hitta guld på Island. Hittills har jakten ägt rum på land. Platser som Þormóðsdalur, Vopnafjörður och Breiðdalur har varit föremål för intresse från en rad olika bolag.

Än så länge handlar det just om drömmar. Några stora fynd har aldrig gjorts. Men nu tror forskare att det skulle kunna vara möjligt att utvinna guld ur havsvatten.

Testerna har utförts vid vattenkraftverket Svartsengi utanför Grindavík på sydvästra Island. Havsvattnet som pumpas upp här från flera kilometers djup är över 300 grader varmt. Vattnet innehåller ovanligt höga halter av guld.

Vanligt havsvatten är inte särskilt rikt på guld. Det handlar bara om någon miljarddels gram guld per liter vatten. En så låg koncentration gör att det inte är möjligt att utvinna guldet.

Reykjanes har gett namn åt Reykjanesryggen, en underjordisk bergsformation som sträcker sig från den isländska kusten och söderut i Atlanten. Reykjanesryggen präglas av omfattande vulkanisk aktivitet. Just vid den typen av sådana platser är koncentrationen av guld högre.

Enligt forskarna är det geotermiska vattnet som sipprar fram ur underjorden sällsynt rikt på guld. Guldet lägger sig precis som andra metaller på havets botten. Med ett kraftverk som Svartsengi, som hämtar vatten från flera kilometers djup, finns det en möjlighet att komma åt dessa förhållandevis guldtäta områden.

Analyser av vattnet i Svartsengi visar att koncentrationen av guld är 500 000 gånger högre än i vanligt havsvatten. Partiklarna är visserligen i nanostorlek, men totalt tros det finnas minst 10 000 kilo guld vid Reykjanes som går att utvinna.

Även om tekniken är banbrytande är det svårt att tro att den ska komma till användning på Reykjanes. Marknadsvärdet på guldet är omkring 2 miljarder svenska kronor. Om någon skulle lyckas plocka upp en tiondel av guldet får det inte kosta mer än 200 miljoner. Och det är tveksamt om det är en investering som skulle kunna löna sig.