lördag 2 april 2016

Allt fler turister inblandade i trafikolyckor på Island

Utländska turister skadas allt oftare i svåra trafikolyckor på Island. Värst drabbade är besökare från Kina - trots att kineser bara är den sjunde största gruppen av turister. Av de sexton personer som omkom i trafiken under 2015 var sju utländska medborgare. Utlänningar var inblandade i var fjärde trafikolycka med personskador. Det visar statistik från Samgöngustofa.

Turister är betydligt oftare inblandade i trafikolyckor än islänningar. Förra året omkom sexton personer i trafikolyckor på Island. Av dessa var nio islänningar och sju utlänningar. I det totala antalet olyckor med personskador utgjorde utländska offer 24,3 procent.

De utländska medborgare som oftast är inblandade i olyckor är polacker. Totalt 47 polska medborgare var med om trafikolyckor med personskador under 2015. Antalet polska turister till Island är litet - däremot är polacker den största invandrargruppen i landet. Sannolikt är alltså att många av de polska medborgarna som var med om olyckor också var bosatta på Island.

Det är framför allt kineser som sticker ut i statistiken. Kinesiska medborgare var inblandade i 36 olyckor - trots att kineser bara var den sjunde största gruppen turister till Island sett till avresor från Keflavík.

Flest turister kom under 2015 från USA (där 23 amerikaner var inblandade i trafikolyckor) följt av Storbritannien (14 britter var inblandade i olyckor), tyskar (18 olyckor), fransmän (13 olyckor), norrmän (4 olyckor) och danskar (10 olyckor). Antalet turister från Kanada (14 olyckor) och Sverige (3 olyckor) var bara något färre än antalet från Kina.

Förklaringen till att så många kineser är inblandade i olyckor kan vara att de inte tidigare har kört i vinterförhållanden. Många har inte fått lära sig att köra på snö och is. De korta instruktioner som de ibland får med sig från biluthyrarna ersätter inte erfarenhet av hala vägbanor.

Den kinesiska överrepresentationen är ändå anmärkningsvärd. Av turister från Kina var 1 på 1 323 inblandad i en trafikolycka med personskador. Motsvarande förhållande för övriga stora turistnationer var 1 på 3 332 kanadensare, för danskar 1 på 4 923, för fransmän 1 på 5 063, för tyskar 1 på 5 744, för amerikaner 1 på 10 557, för norrmän 1 på 12 851, för svenskar 1 på 14 365 och för britter 1 på 17 216.

Kineser hamnar alltså i bilolyckor ungefär tio gånger oftare än norrmän och svenskar, och fyra gånger oftare än fransmän och tyskar.

Ovanstående uträkningar har dock flera brister. Den tar exempelvis inte hänsyn till i hur stor utsträckning turister från ett visst land sätter sig bakom ratten. Att britter är inblandade i färst trafikolyckor förklaras åtminstone delvis av att de i större utsträckning än andra kommer till Island på korta helgresor till Reykjavík. Det betyder att de mer sällan hyr bil, och att de som hyr ofta gör det i kortare tid än andra grupper.

Här kan du läsa mer om turismen till Island.