lördag 23 april 2016

Dagens bonuscitat

"En tredjedel av Islands regjering eide eller har eid selskap i skatteparadis, blant andre den avgåtte statsministeren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Men dette er kun toppen av isfjellet, og Islands gode rykte som et sterkt demokrati, er betydelig overdrevet. Et godt demokrati avhenger blant annet av en kritisk presse og frihet i akademia. At Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inntil nylig slapp billig unna, kan blant annet skyldes at disse demokratiske mekanismene ikke fungerer godt nok på sagaøya. Etter å ha flyttet fra Island til Norge i 2009, begynte jeg å interessere meg for kulturforskjellene mellom de to landene. Jeg kommer fra et land der alle kjenner alle, og der mye av det som anses som korrupt i Norge, har vært vanlig praksis. Historisk har det vært mye å tjene på å ha gode venner eller slektninger i viktige posisjoner."

Dóra Guðjónsdóttir skriver i Aftenposten om skillnader mellan Norge och Island när det gäller pressfrihet och synen på demokrati och korruption.