tisdag 19 april 2016

Dagens citat

Foto: Citizen Press
"Jag tror att det står klart för alla att presidenten inte är någon lagstiftande makt och att han inte har direkt inblandning i delar av beslutsprocessen, men han har stor inverkan när det gäller att få upp frågor på dagordningen. Han kan föra samman grupper och människor utöver att han har god tillgång till makthavare. Det är faktiskt så att drömmen om en nationalpark hamnar ganska nära de senaste förslagen till ett ramprogram [för energiutvinning]. Ramprogrammet prioriterar kraftverksalternativen men säger inte när eller om de faktiskt ska utnyttjas."

Presidentkandidaten Andri Snær Magnason i Vísir om sin dröm om en nationalpark på höglandet och den plan för nya vattenkraftverk som regeringen lagt fram - läs mer här.