lördag 23 april 2016

Dagens citat

"Målet är att nå en jämn representation av medlemmar oavsett ursprung, karaktär, kön och ålder i arbete å partiets vägnar, beslutsfattande och ansvarsfördelning. Om dessa mål har det funnits stor enighet och både kvinnor och män har samarbetat för dem."

Þórunn Egilsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver i Fréttablaðið om att regeringen nu har en jämn könsfördelning och att tre av det egna partiets fem ministrar är kvinnor.