måndag 11 april 2016

Interna avgångskrav mot Sigmundur Davíð Gunnlaugsson

Ett massivt missnöje med statsministerns agerande och direkta krav från Självständighetspartiet tvingade bort Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Men hans planer på att sitta kvar i alltinget som ledare för Framstegspartiet väcker kritik - inte minst från de egna leden. I Sigmundur Davíð Gunnlaugssons egen valkrets kräver flera tunga namn att han avgår som ordförande.

Regeringen har till hösten utlovat ett nyval. Något datum för alltingsvalet är inte bestämt, men det står klart att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson då har ambitionen att leda Framstegspartiet. Det är något som får tunga namn inom partiet att känna oro.

De senaste veckornas turer om den tidigare statsministerns kopplingar till bolag i skatteparadis har inte fått väljarstödet för Framstegspartiet att kollapsa. Men det har minskat - förmodligen till nivåer som innebär att det nästan bara är kärnväljarna kvar.

Däremot har förtroendet för Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kollapsat. Tre av fyra islänningar har tappat förtroende för honom. Fyra av fem anser att han även bör lämna sin plats i alltinget. I de egna leden - bland Framstegspartiets väljare - är det en av tre som nu känner mindre förtroende för honom.

Inför alltingsvalet 2013 folkbokförde sig Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på en ödegård i Jökulsárhlíð på nordöstra Island. Där har han dock aldrig varit bosatt. Skälet var att han befarade att Framstegspartiet skulle bli utan mandat i Reykjavík. Den nordöstra valkretsen tillhör däremot partiets starkaste fästen.

I december förra året flyttade han från Breiðholt i Reykjavík till en villa i Garðabær. Trots att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson knappt satt sin fot i huset i Jökulsárhlíð ändrade flytten inte hans folkbokföringsadress. Och han lär inte ändra den inför det kommande valet. I de två valkretsarna i Reykjavík är stödet för Framstegspartiet just nu så lågt att han sannolikt skulle mista platsen i alltinget.

Redan har Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tappat stödet hos flera tunga namn i den egna valkretsen. Jóhannes Gunnar Bjarnason, tidigare kommunalråd i Akureyri, säger till RÚV att Framstegspartiet bör välja en ny ledare:
"Min uppfattning är den, i förlängningen av de saker som har kommit fram och har varit allt sedan jag först framförde denna kritik, att han stiger åt sidan som partiledare. Det är nummer ett. Och jag hade sett det som naturligt, mot bakgrund av dessa saker, att han också lämnar alltinget. Det är inte möjligt att leda ett politiskt parti i ett val efter att ha tvingats bort från en ministerpost av de skäl som vi alla känner till."
Akureyri är den största kommunen i den nordöstra valkretsen. Där står lokalavdelningen bakom avgångskravet. Fullmäktigeledamoten Guðmundur Baldvin Guðmundsson beskriver för RÚV partiledarens ställning som "svag" och tror att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kommer att få det svårt att vinna tillbaka väljarnas förtroende.

I Fljótsdalshérað - en annan av de största kommunerna i valkretsen - har partiets toppnamn Stefán Bogi Sveinsson deklarerat att han inte längre stödjer Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Kollegan Jón Björn Hákonarson i Fjarðabyggð vill inte svara direkt på RÚV:s fråga om han stödjer partiledaren:
"Jag stödjer Framstegspartiet."
Gunnlaugur Stefánsson i Norðurþing säger till RÚV att han ännu inte har bestämt sig. Men han tror att det kan bli lättare att gå till val med en annan partiledare:
"Jag tror att det kan bli mycket svårt [att vinna tillbaka väljarnas förtroende] och lättare att göra det med en ny ordförande, men detta är något som partimedlemmarna måste bedöma och ta ställning till."
När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 2009 valdes till partiledare besegrade han med knapp marginal Höskuldur Þórhallsson, hemmahörande i just den nordöstra valkretsen. När han 2013 valde att folkbokföra sig där var det Höskuldur Þórhallsson som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lyckades besegra i provvalet.

I partiets alltingsgrupp har Höskuldur Þórhallsson varit den mest högljudda kritikern. I Fréttablaðið säger han att det inte är tillräckligt att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson lämnat uppdraget som statsminister. I omröstningen i alltingsgruppen var han också den enda som röstade nej till att Sigurður Ingi Jóhannsson skulle ta över som statsminister i stället för Sigmundur Davíð Gunnlaugsson:
"Han borde ha avsagt sig platsen i alltinget. Därefter hade han haft möjlighet att komma tillbaka taggad. Men det är naturligtvis partiets väljare och anhängare som avgör om han blir partiets framtida ordförande."
Kritiken kommer även från andra håll. I ett uttalande tackar Framstegspartiets ungdomsförbund Sigmundur Davíð Gunnlaugsson för "träget arbete" och för det "lovvärda beslutet" att avgå. Men ungdomsförbundet talar samtidigt om vikten av etik och moral i alltinget. Det anser dessutom att vissa politiker - och här är det svårt att inte läsa in den tidigare statsministerns namn - inte har agerat professionellt i frågan.

Alltingsledamoten Frosti Sigurjónsson riktar också hård kritik mot Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han säger till RÚV att den tidigare statsministern talat osanning och att det skadat förtroendet för honom:
"Statsministern talade osanning och det är i sig dåligt eftersom allt som kommer därefter ifrågasätts. Och jag anser att det där uppstått en förtroendespricka, att statsministern inte ansåg sig kunna tala sanning i det ögonblick när han tillfrågas rent ut. Jag anser att där måste läxan vara att det är inte är något alternativ att tala osanning om sådana saker. Det är inget alternativ att dölja besläktade parters intressen i en så stor fråga."
Här kan du läsa mer om turerna kring ministrars kopplingar till bolag i skatteparadis.