fredag 8 april 2016

Kaupþing-toppar fria från Kvíabryggja efter lagändring

Efter ett år på Kvíabryggja kunde Sigurður Einarsson, Magnús Guðmundsson och Ólafur Ólafsson i går lämna den öppna anstalten. På torsdagskvällen flyttade de tre tidigare Kaupþing-topparna in på Vernd i Reykjavík. Om ett år väntar sannolikt villkorlig frigivning för tre av de grövsta ekonomiska brottslingarna i Islands historia.

I mars klubbade alltinget en ny lag för hur straff ska avtjänas. Syftet med lagen var att korta tiden som dömda sitter i fängelse. I stället ska de få lättare att återvända till samhället genom att kunna avtjäna större delar genom elektronisk övervakning med fotboja och genom tidigarelagd villkorlig frigivning.

De nya reglerna gör att en dömd som sköter sig bara behöver avtjäna halva straffet. Därefter kan personen bli villkorligt frigiven. Tiden i fängelset kan mer än halveras medan tiden med övervakning genom fotboja dubbleras.

Efter att ha avtjänat en femtedel av straffet placeras fångar i ett så kallat stegboende. Det fungerar i viss mån som en öppen anstalt - de dömda är till exempel skyldiga att tillbringa nätterna på stegboendet - men de har större möjligheter till ett normalt liv på dag- och kvällstid.

I går blev Sigurður Einarsson, Magnús Guðmundsson och Ólafur Ólafsson enligt Stundin tre av de första att innefattas av den nya lagen. Alla tre har dömts till mellan fyra och och fyra och ett halvt års fängelse för grov ekonomisk brottslighet inom den kraschade storbanken Kaupþing. Vid lunch kunde de lämna den öppna anstalten Kvíabryggja utanför Grundarfjörður på Snæfellsnes.

På kvällen anlände de tre i egna bilar till stegboendet Vernd i Reykjavík. Här kommer de - beroende på den individuella strafflängden - att stanna i ungefär sex månader. Därefter väntar åtta månader med elektronisk övervakning med fotboja. Efter halva strafftiden kan de alltså därefter få villkorlig frigivning.

Vernd ligger inte långt från Reykjavíks centrum. Stegboendet har plats för 17 personer. Mellan 7 och 18 har internerna möjlighet att arbeta och studera. Därefter har de möjlighet att till exempel umgås med familjen mellan 19 och 23. Det handlar alltså totalt om nio timmar om dygnet som de måste vara på Vernd. De är också skyldiga att utföra olika hushållssysslor på boendet. I månadshyra betalar de 60 000 isländska kronor, rapporterar Vísir.

Sigurður Einarsson och Magnús Guðmundsson kan dock få längre straff än så. De har i Héraðsdómur Reykjavíkur fällts för ytterligare brottslighet, men dessa domar har överklagats till Hæstiréttur Íslands.

Tidigare kollegan Hreiðar Már Sigurðsson, som dömts till fem års fängelse, får däremot sitta kvar på Kvíabryggja ytterligare en tid.

När den nya lagen diskuterades i nämnden ska vissa ledamöter ha befarat att den kunde tolkas som skräddarsydd för ekonomiska brottslingar med kopplingar till finanskraschen. Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, säger till RÚV att så inte var fallet:
"Precis som alltingsledamöter inte kan ordna lagar så att vissa fångar kommer ut tidigare så kan de inte heller ordna lagar efter vissa fångars popularitet."
Samma uppfattning har självständighetspartisten Unnur Brá Konráðsdóttir. Hon skriver på Facebook att det är positivt att dömda får större möjligheter att snabbt återanpassa sig till samhället.

Gröna vänsterns Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir säger till Stundin att hon motsätter sig förändringarna. Ändå ska hon i nämnden ha röstat ja till den nya lagen:
"Jag ansåg inte att det var dags för denna lagändring mot bakgrund av just dessa fångar. Detta tycks ha utformats för deras skull. Jag är själv positiv till ökad användning av elektronisk övervakning. Men det behöver tas en debatt om detta och bestämma vilka brott som ska höra under detta."
Trots att de tre Kaupþing-topparna i går lämnade Kvíabryggja är turbulensen kring dem inte över. Stundin kunde i går även berätta att Ólafur Ólafsson och Sigurður Einarsson i förra veckan i sällskap av vakter köpte glass i Ólafsvík - en typ av besök som inte är tillåtna. Händelsen ska nu utredas.

Här kan du läsa mer om fångarna på Kvíabryggja.