lördag 16 april 2016

Lägsta arbetslösheten på Island under 2016

Arbetslösheten på Island var i mars 2,7 procent - den hittills lägsta nivån under 2016. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att den fortsätter att sjunka under april. I sex av åtta regioner blev andelen arbetslösa färre under mars. Den mest positiva utvecklingen sker på Suðurnes, som var den region som drabbades hårdast av finanskraschen.

Andelen arbetslösa minskade under mars med 0,2 procentenheter till 2,7 procent. Siffran är den lägsta i år. I mars 2015 var arbetslösheten 3,6 procent. Vinnumálastofnun räknar med att den fortsätter att sjunka under april.

I sex av åtta regioner sjönk andelen arbetslösa. Länge var Suðurnes den region som hade den i särklass högsta arbetslösheten i landet. Så är det fortfarande - men det är också här som den snabbaste minskningen skett. Det ser ut som att det bara är en tidsfråga innan arbetslösheten på Suðurnes är på samma nivå som i Reykjavíkområdet. Och regionen är redan i kapp Norðurland eystra.

Arbetslösheten på Suðurnes var i mars 3 procent, en minskning med 0,3 procentenheter. I Norðurland eystra var den också 3 procent (-0,2), i Reykjavíkområdet 2,9 procent (-0,1), Västfjordarna 2,7 procent (+0,1), Suðurland 2,2 procent (-0,2), Austurland 2,1 procent (-0,3), Vesturland 1,9 procent (oförändrat) och Norðurland vestra 1,6 procent (-0,1).

Fyra isländska kommuner hade under mars full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Akrahreppur i Norðurland vestra och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Fler kvinnor än män fick jobb under mars. Alltjämt är dock arbetslösheten högre bland kvinnor än män, 3,1 procent respektive 2,5 procent.

En femtedel av de arbetslösa var utländska medborgare. Av dessa var sex av tio polska medborgare.

Av de som var arbetslösa under mars hade 46 procent varit utan jobb i mer än ett halvår. 22 procent hade varit utanför arbetsmarknaden i mer än ett år.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.