tisdag 19 april 2016

Muslimska organisationer i tvist om lokaler i Reykjavík

Anklagelserna om förfalskningar och lögner duggade tätt i Héraðsdómur Reykjavíkur i går när tvisten om hyran av Ýmishúsið i Reykjavík behandlades. Rättsprocessen är en i raden av djupa konflikter mellan Menningarsetur múslima á Íslandi och Stofnun múslima á Íslandi, som kräver att församlingen kastas ut från de lokaler som de själva äger.

På Island finns två registrerade muslimska samfund - Félag múslima á Íslandi som vid årsskiftet hade 475 medlemmar, och Menningarsetur múslima á Íslandi med 390 medlemmar. Stämningen mellan de två samfunden är frostig. Félag múslima á Íslandi har anklagat Menningarsetur múslima á Íslandi för att predika intolerans.

Det senaste året har bägge samfunden hamnat i strid med Stofnun múslima á Íslandi, en stiftelse som till stor del styrs från Sverige genom al-Risalah och som har starka band till Saudiarabien. Förra året utlovades ett bidrag på 1,7 miljoner dollar från Saudiarabien till ett moskébygge i Reykjavík. Pengarna slussades vidare till stiftelsen som säger sig ha använt dem - men till vad är oklart.

Ingen av de två samfunden har fått några bidrag från stiftelsen. Inom Félag múslima á Íslandi finns det många tongivande medlemmar som anser att samfundet borde säga nej om ett sådant bidrag kom. Skälet är att de inte vill ta emot pengar från en diktatur.

Menningarsetur múslima á Íslandi har visat större intresse för pengarna. Men samfundet befinner sig på totalt kollisionskurs med Stofnun múslima á Íslandi. Vid två olika tillfällen har stiftelsen stämt samfundet. Bägge stämningarna gäller Ýmishúsið i Reykjavík. I den andra rättsprocessen vill stiftelsen stoppa samfundet från att på en skylt säga att det finns en moské i lokalerna.

Stofnun múslima á Íslandi köpte 2010 Ýmishúsið med hjälp av bidrag från Saudiarabien. Syftet ska då ha varit att hyra ut fastigheten till Menningarsetur múslima á Íslandi. Någonstans där tar sedan den osämja sin början som i går präglade förhandlingarna i Héraðsdómur Reykjavíkur.

Med början den 1 januari 2013 skulle församlingen hyra lokalerna av stiftelsen. Hyresavtalet skrevs på tio år. Hyran fastställdes till 10 000 isländska kronor i månaden. Någon lagfart kom dock inte förrän under 2015.

När Stofnun múslima á Íslandi köpte Ýmishúsið hyrde Reykjavíks kommun delar av fastigheten. Det avtalet löpte ut 2014. Då ska Menningarsetur múslima á Íslandi ha tagit över även denna del av byggnaden - enligt påståenden under rättegången för att ledningen skulle få plats med ett bordtennisbord.

I rättssalen i går visades två olika påstådda hyresavtal upp. Företrädare för Menningarsetur múslima á Íslandi anklagade Stofnun múslima á Íslandi för att ha förfalskat namnteckningar. Stofnun múslima á Íslandi hävdade däremot att Menningarsetur múslima á Íslandi försökte få rätten att tro att det som i själva verket var ett utkast till hyresavtal skulle vara ett giltigt avtal.

Vidare anklagade stiftelsen samfundet för att aldrig ha betalat månadshyran för Ýmishúsið. Även detta påstående tillbakavisades. Samfundet ansåg sig ha försökt betala hyran, men alltid ha fått den återbetald från stiftelsen.

Stiftelsen ifrågasatte även varför samfundet inte sett till så att hyresavtalet registrerats genom lagfart först drygt två år efter att det undertecknats. Svaret var att det var då som samfundets ledning hade börjat ana att stiftelsen ägnade sig åt dubbelspel.

Det blir nu upp till Héraðsdómur Reykjavíkur att avgöra om hyresavtalet gäller och om Menningarsetur múslima á Íslandi har betalat hyra. Stofnun múslima á Íslandi vill med rättens hjälp kasta ut samfundet från lokalerna.

Här kan du läsa mer om tvisterna mellan Menningarsetur múslima á Íslandi och Stofnun múslima á Íslandi.