onsdag 13 april 2016

Regeringen lägger 13 miljarder på vägar i Västfjordarna

Drygt 13 miljarder isländska kronor vill regeringen lägga på förbättringar av vägnätet i Västfjordarna fram till 2018. Enligt en proposition från inrikesminister Ólöf Nordal ska både tunneln till Dýrafjörður och en ny väg över Dynjandisheiði bli verklighet. När de står klara ska det gå smidigt att resa mellan södra och norra Västfjordarna även under vintern.

I inrikesminister Ólöf Nordals proposition för vägar och annan infrastruktur fram till 2018 framstår Västfjordarna som den region som sätts i fokus. I årtionden har såväl invånare som lokalpolitiker krävt vägar som är framkomliga även på vintern. Nu ser det ut som att flera av deras viktigaste önskemål kommer att infrias.

Under vinterhalvåret ökar avståndet mellan Patreksfjörður och Ísafjörður från 173 till 609 kilometer. Skälet är att de två vägar som förbinder södra och norra Västfjordarna - som går över Hrafnseyrarheiði och Dynjandisheiði - i regel är oframkomliga. Stora mängder snö och lavinfara gör att de gamla grusvägarna inte går att hålla öppna under vintern.

Nu ska problemen byggas bort med en tunnel mellan Arnarfjörður och Dýrafjörður och en 32 kilometer lång asfalterad helårsväg över Dynjandisheiði. Prislappen är nio miljarder isländska kronor.

Vestfjarðavegur - riksväg 60 som sträcker sig längs södra Västfjordarna - har i många år förbättrats stegvis. Gamla grussträckor har asfalterats och vägen har kortats genom broar över flera fjordar. Efter utdragna tvister med markägare räknar nu regeringen med att bygga en ny sträckning genom Gufudalssveit. Därmed kortas körsträckan ytterligare. Förbättringarna kostar drygt fyra miljarder.

För den som väljer väg 60 är avståndet mellan Reykjavík och Ísafjörður i dag 448 kilometer. Det minskar med 54 kilometer när de nya sträckorna och tunneln är färdiga.

Men långt ifrån alla kommer att vara nöjda med regeringens planer. Invånarna i Árneshreppur i nordöstra Västfjordarna får finna sig i att även under de kommande åren bo i landets mest isolerade kommun. I propositionen finns ingen satsning på någon helårsväg.

I dag är invånarna avskurna från omvärlden flera månader i sträck varje vinter. Det anses för dyrt och för svårt att hålla den enda vägen till kommunen öppen för trafik. I propositionen finns bara sedan tidigare aviserade förbättringar vid Bjarnarfjarðarháls och Veiðileysuháls.

Besvikna blir även de som hoppats på att den nya vägen på Jökulsá á Fjöllums västra sida skulle bli verklighet. Regeringen öronmärker pengar för sträckan mellan Hljóðaklettur och Ásbyrgi, men inte för en ny väg hela vägen fram till Dettifoss.

Inte heller blir det någon ny bro över Jökulsá á Fjöllum. Diskussionerna om att ersätta den befintliga bron fick bränsle under Bárðarbungas senaste utbrott. Ett utbrott under glaciären skulle resultera i översvämningar som sannolikt skulle strömma mot havet genom Jökulsá á Fjöllum. Bron över älven tros inte kunna stå emot sådana vattenmassor.

Debatten fick myndigheterna att börja skissa på en annan typ av bro. Men i propositionen finns inga pengar till en sådan.

Däremot blir det en ny bro över Hornafjarðarfljót som förkortar ringvägen med elva kilometer. På södra Island ersätts bron över Skeiðará - en älv som i praktiken försvunnit sedan smältvattnet från Vatnajökull började ta en annan väg till havet - med en bro över Morsá.

Några pengar till ett tunnelbygge under Fjarðarheiði blir det inte den här gången, men däremot anslag till fortsatta undersökningar. Därmed talar allt för att nästa stora tunnelbygge ska förbinda Seyðisfjörður och Egilsstaðir.

På östra Island asfalteras ringvägen i Berufjörður och mellan Skriðdalur och Breiðdalsheiði. Därefter återstår bara ett avsnitt grusväg på riksväg 1. I nordost asfalteras de kvarvarande grusavsnitten mellan Bakkafjörður och Þórshöfn.

Längs ringvägen i Reykjavíkområdet byggs 2+1-väg mellan Kjalarnes och tunneln under Hvalfjörður samt mellan Hveragerði och Selfoss. På Reykjanesbraut - vägen mellan Reykjavík och Keflavík - ska avfarten mot Krýsuvík vid Straumsvík byggas om till en planfri korsning. Dessutom asfalteras delar av väg 52 och 550, nämligen sträckan mellan Húsafell och Þingvellir.

Här kan du läsa mer om vägsituationen i Västfjordarna.