måndag 25 april 2016

Regeringen vill hinna med 76 punkter före nyval i oktober

76 lagförslag finns på den lista som regeringen vill klara av före nyvalet. Statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson räknar bland annat med att lägga fram ett förslag om ny grundlag. Ändringarna gäller folkomröstningar, naturtillgångar och miljövård. Regeringen talar nu om andra halvan av oktober som sannolik tidpunkt för valet.

I fredags offentliggjorde regeringen den lista över beslut som den vill klubba i alltinget före höstens nyval. Listan omfattar 76 förslag, men den är inte på något sätt definitiv. Punkter kan både komma att läggas till och att strykas. Hur många av dessa förslag som är prioriterade är oklart. Det talas dock om ett tjugotal.

Listan publiceras efter flera möten mellan statsminister Sigurður Ingi Jóhannsson och företrädare för oppositionen. Kritiken efter mötena har varit hård. Oppositionen har anklagat regeringen för att försöka lägga ansvaret för nyvalet helt och hållet i deras händer. Detta sker enligt oppositionen genom att regeringen hävdar att valet inte kan äga rum förrän de aktuella förslagen förverkligats - vilket i praktiken skulle medföra att alla förseningar kan skyllas på oppositionen eftersom den inte släppt igenom förslagen tillräckligt snabbt.

De senaste veckornas överläggningar har präglats av misstro. Den minskade inte genom att Ásmundur Einar Daðason, alltingsledamot för Framstegspartiet, vid ett partimöte i Ísafjörður i veckan sade att partiet "undersökte möjligheterna" att hålla val i höst. Han påminde enligt Bæjarins Besta om att regeringen hade mandat att sitta kvar till våren 2017.

Uttalandet spädde på oppositionens misstankar om att regeringen kan komma att försöka förhala det utlovade nyvalet. I fredags sade dock såväl Sigurður Ingi Jóhannsson som finansminister Bjarni Benediktsson till RÚV att en sannolik tidpunkt för valet är andra halvan av oktober. Men de kommer med samma förbehåll som tidigare - nämligen den lista med politiska förslag som ska hinnas med innan dess.

Om den tidtabellen skulle hålla är troliga valdatum antingen den 22 eller 29 oktober.

På Sigurður Ingi Jóhannssons bord ligger bland annat förändringar av grundlagen. De nyheter som han vill klubba gäller ett regelverk för folkomröstningar, ägande- och nyttjanderätt av naturtillgångar och miljövård.

Från inrikesminister Ólöf Nordal kommer två tunga förslag som redan presenterats i alltinget - en ny utlänningslag, som tagits fram i samarbete mellan samtliga sex partier, och införandet av Landsréttur, en ny domstol på en nivå mellan héraðsdómur (motsvarande tingsrätt) och Hæstiréttur Íslands (landets högsta domstol). Syftet med förslaget är bland annat att minska belastningen på den högsta domstolen, eftersom det är där alla överklagade domar hamnar i dag.

På hennes bord finns också planen för satsningar på vägnätet fram till 2018. Där är bygget av tunneln Dýrafjarðargöng det mest kostsamma projektet. Tunneln är särskilt efterlängtad i Västfjordarna. När Ásmundur Einar Daðason talade i regionens centralort Ísafjörður varnade han för att bygget riskerade att försenas om planen inte klubbades före nyvalet.

Ólöf Nordal väntas dessutom lägga fram ett förslag om parkeringsavgifter.

På många håll i landet ser parkeringsavgifter ut att bli det sätt som markägare väljer för att dra in pengar från turister. Steget har många tagit sedan näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir misslyckats med att införa ett naturpass. Någon motsvarighet till naturpasset finns inte på hennes bord. Däremot väntas ett förslag som reglerar hur privatpersoner får hyra ut sin bostad till turister.

Gunnar Bragi Sveinsson tvingades vid regeringsombildningen bort från jobbet som utrikesminister. I stället fick han motvilligt ta över uppdraget som fiske- och jordbruksminister. Nu blir det hans uppgift att försöka få majoritet för Sigurður Ingi Jóhannssons hårt kritiserade förslag till tioårigt avtal om jordbruksprodukter. Inte minst från Självständighetspartiet har förslaget ansetts vara ofördelaktigt för konsumenterna och fördelaktigt enbart för branschen.

Flera väntade förslag lyser med sin frånvaro. När Ólöf Nordals förslag till ny namnlag kommer är oklart. Inte heller planerar regeringen att lägga fram något förslag om att avskaffa inflationsindexerade lån - något som var ett vallöfte från Framstegspartiet.

Här kan du läsa mer om regeringskrisen bakom det kommande nyvalet.