söndag 24 april 2016

Rekordmånga asylsökande till Island under 2016

134 personer från 24 olika länder sökte asyl på Island under första kvartalet 2016. Flest asylsökande kom från Albanien och Makedonien - två länder varifrån det närmast är uteslutet att någon ska beviljas asyl. Under de tre första månaderna 2015 var antalet personer som sökte asyl på Island 39. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Allt pekar på att 2016 blir ett nytt rekordår när det gäller antalet ansökningar om asyl. Under de tre första månaderna anlände 134 asylsökande - vilket var 95 fler än motsvarande period 2015.

Flest asylsökande - 33 personer - kom från Albanien. Därefter följde Makedonien med 21 personer, Irak med 19 personer, Syrien med 12 personer och Afghanistan och Nigeria med 5 personer var. Hela 78 procent av de asylsökande var män medan 22 procent var kvinnor.

Trenden med ett stort antal asylsökande från Balkan håller alltså i sig. Det är dock personer vars möjligheter att få stanna i landet är ytterst begränsade. Hittills har inte en enda alban beviljats asyl på Island.

Útlendingastofnun behandlade 147 fall under det första kvartalet. Av dessa var det vid 62 tillfällen som det gjordes en prövning av asylskälen. I övriga fall hade skickades personer tillbaka med hänvisning till Dublinkonventionen, drog tillbaka sina ansökningar eller hade redan fått asyl i ett annat land.

25 personer fick antingen asyl eller uppehållstillstånd medan 37 fick avslag. Av dem som fick nej var 23 från Albanien, 4 från Kosovo och 4 från Makedonien. Bland dem som fick stanna kom elva från Irak, fyra från Afghanistan, tre var från Irak och Kazakstan och två från Syrien.

Antalet asylsökande som anländer till flygplatsen i Keflavík med förfalskade pass eller helt utan identitetshandlingar ökade under förra året, och fortsätter att öka även i år. Av de 50 personer som kom i januari var det 15 som reste utan eller på falska handlingar.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.