onsdag 6 april 2016

Sigurður Ingi Jóhannsson blir Islands nästa statsminister

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson avgår som Islands statsminister. Allt pekar på att hans efterträdare blir Sigurður Ingi Jóhannsson. Därmed hoppas regeringen kunna undvika ett nyval som sannolikt hade fört dem bort från makten. Samtidigt anklagar statsministern president Ólafur Ragnar Grímsson för att ljuga - och han kastar tillbaka anklagelserna.

Tisdagen den 5 april 2016 går sannolikt till historien som en av de mest turbulenta dagarna i Islands politiska historia. Och den både började och slutade med smått obegripliga uttalanden från statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och hans närmaste.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inledde dagen med en intervju i Bylgjan. Han visade ingen ånger för att han inte redovisat sina kopplingar till Wintris Inc, hustruns bolag på Brittiska Jungfruöarna som han själv länge var delägare i. Statsministern ansåg inte att Islands anseende skadats av de senaste dagarnas medierapportering. Inte heller var regeringssamarbetet i fara.

Uttalandena var anmärkningsvärda. Inte minst eftersom det under måndagen blivit uppenbart att det interna stödet började svikta. Både från lokalavdelningar inom Framstegspartiet och koalitionspartnern Självständighetspartiet hade det framförts krav på statsministerns avgång.

Vid ett möte med Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson ställde Sigmundur Davíð Gunnlaugsson honom inför två valmöjligheter. Antingen skulle regeringssamarbetet fortsätta som tidigare eller så skulle han upplösa parlamentet och utlysa nyval. Bjarni Benediktsson svarade att han inte ville bryta samarbetet, men att det var nödvändigt för Sigmundur Davíð Gunnlaugsson att avgå.

Statsministerns reaktion var att tidigarelägga det planerade mötet med president Ólafur Ragnar Grímsson. I ett inlägg på Facebook skrev han att syftet var att upplösa alltinget, ett beslut som måste godkännas av presidenten. Framstegspartiets alltingsgrupp fick inget veta om detta radikala steg. Inte heller Bjarni Benediktsson informerades.

Men presidenten nekade. Ólafur Ragnar Grímsson sade vid en efterföljande presskonferens att han inte kunde tillmötesgå statsministern eftersom ett sådant instrument inte ska användas som ett utpressningsvapen mot en koalitionspartner. Innan han kunde godkänna en sådan begäran var det nödvändigt att tala med Bjarni Benediktsson och eventuellt även andra partiledare.

Från Självständighetspartiet var responsen på statsministerns agerande minst sagt kylig. Flera ledamöter sade att partiet inte skulle böja sig för påtryckningar. Samtidigt samlades Framstegspartiets alltingsledamöter för ett möte - utan Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på plats. Statsministern anslöt sig långt senare till mötet.

Resultatet av mötet blev förslaget att partiets vice ordförande Sigurður Ingi Jóhannsson, som i dag är fiske- och jordbruksminister, skulle ta över som statsminister. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skulle avgå, men inte lämna uppdraget som Framstegspartiets ordförande. Förslaget ska ha kommit från honom själv.

Efter ett möte med Ólafur Ragnar Grímsson gav Bjarni Benediktsson klartecken till den nygamla regeringen. Han tänker inte göra anspråk på att bli statsminister.

Under de närmaste dagarna kommer posterna i koalitionen att fördelas. Om Självständighetspartiet skulle ändra sig är den mest troliga egna kandidaten till statsministerposten nuvarande talmannen Einar K. Guðfinnsson.

Partisekreteraren Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir skriver på Twitter att partiet inte godkänt Sigurður Ingi Jóhannsson som statsminister. Det är inte självklart att Självständighetspartiet kommer att acceptera valet utan vidare. Sigurður Ingi Jóhannsson var en av de ledamöter som röstade för att ställa tidigare statsministern Geir H. Haarde inför riksrätt - ett beslut som fortfarande är djupt infekterat.

Bjarni Benediktssons enda krav ska ha varit Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avgång. Bägge partierna hävdar att samarbetet fortgår i allmänhetens intresse. Ett nyval skulle äventyra regeringens pågående arbete.

Turerna var dock långt ifrån slut där. I ett pressmeddelande från regeringskansliet anklagade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson presidenten för att ljuga. Han ska inte alls ha kommit till mötet med en formell begäran om att upplösa alltinget.

Ólafur Ragnar Grímsson bemötte uppgifterna i Kastljós. Han sade sig inte vilja hamna i något ordkrig med statsministern, men hävdade att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson begärt att få upplösa alltinget. Om inte detta skedde genast så ville han ha presidentens godkännande för att göra detta i ett senare skede. Statsministern ska enligt presidenten haft med sig dokument färdiga att underteckna.

På Austurvöllur i Reykjavík samlades knappt 1 000 personer i en protest mot regeringen. Demonstranterna gick därefter vidare till de två regeringspartiernas högkvarter.

Samtidigt sågade en enig opposition regeringens agerande för att sitta kvar vid makten och undvika nyval. Oppositionsledarna ansåg inte att Sigmundur Davíð Gunnlaugssons avgång var nog. Hela regeringen hade så länge det var möjligt backat upp statsministern. Inte heller var demonstranternas krav att Sigurður Ingi Jóhannsson skulle bli ny regeringschef.

De pekade även på den utbredda misstron mot alltinget. Genom att på detta sätt rädda sig kvar vid makten förbättrades enligt oppositionsledarna inte parlamentets redan usla förtroende.

Oppositionen står fast vid misstroendeförklaringen. I dagsläget förefaller det dock helt osannolikt att den skulle kunna nå framgång. De fyra oppositionspartierna tillsammans har bara 25 av alltingets 63 mandat. Utan massiva demonstrationer är det därför troligt att den nygamla regeringen kan fortsätta.

En opinionsmätning utförd av Gallup på uppdrag av RÚV under tisdagen visade på ett starkt stöd för avgångskraven. Hela 81 procent ansåg att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson måste avgå. Bara 19 procent svarade att han borde sitta kvar.

Bland oppositionsväljarna var kravet nästan enhälligt. Av Självständighetspartiets sympatisörer ville 56 procent se hans avgång. I de egna leden inom Framstegspartiet var motsvarande siffra 14 procent.

Som en sista knorr på ett dygn av förvirring och historiska beslut kom ett pressmeddelande riktat till utländska journalister från regeringskansliet. Där hette det att Sigmundur Davíð Gunnlaugsson inte alls avgått, utan bara att han tillfälligt lämnat uppdraget som statsminister:
"Prime Minister of Iceland very proud of Government’s success - suggests Progressive Party Vice-Chairman take over the office of Prime Minister for an unspecified amount of time.
Today the Prime Minister of Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson has suggested to the Progressive Party Parliamentary group that the Progressive Party Vice-Chairman take over the office of Prime Minister for an unspecified amount of time. The Prime Minister has not resigned and will continue to serve as Chairman of the Progressive Party.
The Prime Minster is very proud of the success of his Government’s policies that have resulted in the resurrection of Iceland’s economy, an unprecedented rise in purchasing power, record low inflation and a general improvement in living standards for the Icelandic people.
The Prime Minister is especially proud of his Government’s handling of Iceland´s situation with the creditors of the failed Icelandic banks. The Prime Minister has devoted much of his time in politics to the challenge of resolving the dramatic balance of payment problem Iceland faced due to banking crisis in 2008. If the creditors of the failed banks, which were nine times the size of the economy, had been allowed to take their claims and exit Iceland with foreign currency, it would have had a devestating impact on the standard of living for Icelanders. Instead the Prime Minister and his Government were able to bring to the table a solution which will have an exceptionally positive impact on the Icelandic economy. The net positive impact to the Icelandic economy is more than three billion GBP, or a quarter of Iceland´s GDP. The net external position of Iceland has never been as good as now.
These facts are acknowledged by international experts, including Lee Buchheit, the Government’s advisor on capital account liberalization and a world renowned authority on sovereign debt reconstruction, who said in a recent interview that the result achieved in settling the failed banks’ estates is unprecedented in world financial history and that this outcome could by no means have been expected.
The Prime Minister’s action reflects his wish to not stand in the way of the important issues that still remain on the Government’s agenda being finished in this term, issues like housing reform and the reform of the financial system that he will continue to fight for in the interest of the Icelandic people.
In recent weeks, the Prime Minister and his wife have provided detailed answers to questions about the assets of the PM’s wife. They have never sought to hide these assets from Icelandic tax authorities and these holdings in Wintris have been reported as an asset on the Prime Minister’s wife’s income tax returns since 2008 and taxes have been paid accordingly in Iceland. No Parliamentary rules on disclosure have been broken. Even The Guardian and other media covering the story have confirmed that they have not seen any evidence to suggest that the Prime Minister, his wife, or Wintris engaged in any actions involving tax avoidance, tax evasion, or any dishonest financial gain.
As up until now, the Icelandic Government continues to use every option available to prevent tax avoidance."
I det förslag till statsministerskifte som Sigmundur Davíð Gunnlaugsson presenterade för alltingsgruppen nämndes inget om att Sigurður Ingi Jóhannsson bara tillfälligt skulle överta uppdraget som regeringschef.

Formellt sitter Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kvar som statsminister tills han lämnat in sin avskedsansökan till presidenten. Det väntas ske inom de närmaste dagarna när en ersättare är klar.

En ny demonstration äger rum utanför alltinget i dag klockan 17 lokal tid.

Här kan du läsa mer om turerna kring Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.