torsdag 14 april 2016

Självständighetspartiet nästan lika stort som Piratpartiet

Självständighetspartiet ökar kraftigt samtidigt som Piratpartiet fortsätter att backa. Avståndet mellan Islands två största partier är nu det minsta på ett helt år. Även Gröna vänstern går starkt framåt. Däremot backar Framstegspartiet till den sämsta opinionssiffran på drygt åtta år. Det visar den senaste väljarbarometern från Gallup.

De senaste veckornas politiska turbulens ser ut att få stor inverkan på opinionen. Självständighetspartiet ser inte ut att ha förlorat på debatten om ministrars kopplingar till bolag i skatteparadis. Däremot rasar stödet för koalitionspartnern Framstegspartiet.

Inte heller Piratpartiet ser ut att tjäna på osäkerheten. Inom loppet av knappt två veckor har en sjättedel av väljarstödet försvunnit. Det oppositionsparti som ser ut att vara den stora vinnaren är i stället Gröna vänstern, som under samma period nästan har fördubblat sitt stöd.

Självständighetspartiet får nu 26,7 procent, en ökning med hela 4,8 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes mellan den 4 och 6 april. Så starkt har stödet för partiet inte varit sedan januari 2015.

Samtidigt backar Piratpartiet för andra mätningen i följd. Stödet är nu 29,3 procent, en tillbakagång med 3,1 procentenheter. Siffran är den lägsta sedan Piratpartiet för ett år sedan gick om Självständighetspartiet i opinionen. Avståndet mellan Islands två största partier är nu bara 2,6 procent - vilket också är det lägsta på tolv månader. Det är också första gången som stödet för Piratpartiet under samma period sjunker under 30 procent.

Framstegspartiet befinner sig närmast i fritt fall sedan det uppdagats att partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tigit om sina kopplingar till hustrun Anna Sigurlaug Pálsdóttirs bolag Wintris Inc. på Brittiska Jungfruöarna. Den senaste veckan har stödet minskat med 3,9 procentenheter. Framstegspartiet får nu bara 6,9 procent - den sämsta noteringen sedan februari 2008, och därmed också den sämsta noteringen under Sigmundur Davíð Gunnlaugssons tid som ordförande.

Gröna vänstern är i dagsläget den stora vinnaren på den politiska osäkerheten. Den senaste veckan har stödet ökat med 3,1 procentenheter till 19,8 procent. Siffran är den högsta under hela mandatperioden. Och stödet har alltså nästan dubblerats under april. I den mätning som slutfördes den 31 mars var stödet bara 11 procent.

Regeringens kris ser inte ut att råda bot på krisen inom Socialdemokraterna. Partiet ökar visserligen med 1,4 procentenheter till 9 procent, men det handlar ändå om den näst sämsta opinionssiffran för Socialdemokraterna hos Gallup genom tiderna.

Ljus framtid tog sig i förra veckans mätning för första gången på ett halvår över femprocentsspärren till alltinget. Nu backar partiet med 0,6 procentenheter och hamnar därmed exakt på 5 procent.

Det nya högerpartiet Renässans får 2,7 procentenheter, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Om detta vore ett valresultat skulle Piratpartiet få 19 mandat jämfört med dagens 3, Självständighetspartiet 18 mandat (-1), Gröna vänstern 13 mandat (+6), Socialdemokraterna 6 mandat (-3), Framstegspartiet 4 mandat (-15) och Ljus framtid 3 mandat (-3).

Piratpartiet är ensamt om att kunna bilda en tvåpartiregering som får majoritet i alltinget - något som är möjligt med både Självständighetspartiet och Gröna vänstern. För att Piratpartiet inte ska ingå i någon majoritetsregering krävs att minst tre andra partier går ihop.

Anmärkningsvärt är att Framstegspartiets ras räknat i mandat är nästan lika stort som Piratpartiets uppgång. Medan Gröna vänstern nästan dubblar antalet platser i parlamentet halveras Ljus framtids mandat.

Här kan du läsa mer om opinionsläget på Island.