måndag 18 april 2016

Talmannen Einar K. Guðfinnsson lämnar alltinget

Einar K. Guðfinnsson ställer inte upp i höstens val. Efter 25 år i alltinget tänker han lämna politiken. Sedan högerkoalitionens valseger våren 2013 har Einar K. Guðfinnsson varit alltingets talman. Han valdes in i parlamentet för Självständighetspartiet 1991, men gjorde sin första tid som ersättare i alltinget redan 1980.

När Självständighetspartiet och Framstegspartiet bildade regering för tre år sedan var det närmast givet att Einar K. Guðfinnsson skulle få uppdraget som talman. Med lång erfarenhet från alltinget och gott anseende även hos oppositionen föreföll han vara det självklara valet.

Med få undantag har också Einar K. Guðfinnsson varit en mycket uppskattad talman. Det har fått vissa att tala om honom som en tänkbar presidentkandidat. Andra nämnde hans namn som möjlig statsminister om partiledaren Bjarni Benediktsson skulle tvingas bort från makten till följd av sina kopplingar till bolag i skatteparadis.

I det senaste valet toppade Einar K. Guðfinnsson Självständighetspartiets lista i den nordvästra valkretsen. Men i höstens val ställer han inte upp. Einar K. Guðfinnsson skriver på Facebook att han nu bestämt sig för att lämna alltinget och politiken:
"De senaste dagarna och veckorna har jag fått mycket uppmuntran om att ställa upp för omval. Det har inte förändrat min slutsats, även om jag visserligen är verkligt tacksam för den välvilja och det förtroende som har legat bakom sådana önskningar."
Einar K. Guðfinnsson är 60 år. Han har suttit i alltinget sedan våren 1991 och medverkat i tio valrörelser för Självständighetspartiet. I fyra år var han fiske- och jordbruksminister i olika regeringar. Redan våren 1980 tjänstgjorde han som ersättare i parlamentet. Vid ytterligare nio tillfällen kom han in som ersättare innan han för 25 år sedan alltså valdes in på ett eget mandat.

I inlägget på Facebook skriver Einar K. Guðfinnsson att han inte vet vad som är nästa steg i livet. Han säger dock till RÚV att han inte tänker ställa upp i sommarens presidentval.

Bjarni Benediktsson säger till Vísir att partikamratens beslut inte kommer som någon överraskning. Han hade dock gärna sett att Einar K. Guðfinnsson stannat kvar inom politiken:
"Detta är inte bara en förlust för Självständighetspartiet och dess alltingsgrupp, utan även för tinget som kommer att sakna en erfaren ledamot och unik person som har åtnjutit stort förtroende som alltingets talman."
Något datum för höstens tidigarelagda val är ännu inte bestämt. Det mest sannolika är i dagsläget att valet sker under september. Inte heller har regeringen ännu presenterat någon lista över vilka punkter den vill hinna med före nyvalet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget på Island.