söndag 17 april 2016

Vill stoppa jakt på lunnefågel - har minskat med 60 procent

På tretton år har antalet lunnefåglar på Island mer än halverats. Trots att bestånden på södra och västra Island riskerar att försvinna finns det inget förbud mot jakt. Ett sådant efterlyser nu Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrustofa Suðurlands. Han anser att jakt på lunnefågel bör bedrivas efter samma hållbarhetskriterier som fisket, skriver Morgunblaðið.

Förra sommaren var på många sätt unik på Västmannaöarna, den plats i världen där än så länge det största beståndet av lunnefågel finns. Återväxten var något bättre än de senaste krisåren. Men ungarna var ovanligt sena och ovanligt små - vilket kan minska deras chanser att överleva.

Under de senaste tretton åren har antalet lunnefåglar på Island minskat med 60 procent. Minskningen är mest påtaglig på södra och västra Island. I övriga delar av landet är återväxten alltjämt normal.

Förklaringen till minskningen är bristen på föda. I takt med att Atlanten blir allt varmare flyttar arter som havstobis och lodda - som utgör lunnefågelns huvudföda - allt längre norrut. Lunnefågeln flyttar inte med, utan återvänder till samma häckningsplats år efter år. Ofta är bristen på föda så uppenbar att de vuxna fåglarna avbryter häckningen eftersom de har fullt upp med att söka föda åt sig själva.

På Västmannaöarna har jakten de senaste åren varit mycket begränsad. Men på norra Island fortsätter den som vanligt. De fåglar som serveras på restauranger kommer nu närmast uteslutande från kolonier i norr.

Erpur Snær Hansen, biolog vid Náttúrustofa Suðurlands, har många gånger kritiserat jakten för att inte vara hållbar. Han säger i Morgunblaðið att jakten borde bedrivas efter samma vetenskapliga kriterier som fisket. Om inte bestånden tål någon jakt ska någon sådan heller inte tillåtas:
"Jakt på lunnefågel är inte hållbar i hela landet och det råder ingen tvekan om ett stopp på jakten. Det är faktiskt en internationell skandal det som pågår här. ... Vi vill ha konstruktiva diskussioner om detta och föreslår att all jakt på fågel bedrivs på vetenskaplig grund på jämförbart sätt som Hafrannsóknastofnun gör med fisket. Där mäts vad fångstuthålligheten är, och om den är ingen så stoppas fisket och om beståndet tål det så är det en fråga om att styra jakten så att det inte gås för långt."
Här kan du läsa mer om lunnefågeln.