onsdag 25 maj 2016

Allt fler kraftiga jordskalv i Bárðarbunga

Illustration: Veðurstofa Íslands
Jordskalven i Bárðarbunga blir allt fler och allt kraftigare. I fredags uppmättes ett skalv till 4,4, den högsta magnituden sedan det senaste vulkanutbrottet upphörde för ett drygt år sedan. I söndags kväll registrerades ett skalv på 3,4. Något nytt utbrott är inte nära förestående, men den ökande aktiviteten pekar på att det kan komma inom en ganska snar framtid.

Det har nu passerat femton månader sedan det senaste vulkanutbrottet i Bárðarbunga slutade. Då handlade det om ett halvårslångt utbrott som skedde på öppen mark vid Holuhraun norr om Vatnajökull. Under samma period skedde över 30 000 jordskalv i anslutning till Bárðarbunga.

Dessutom ägde samtidigt flera mindre vulkanutbrott rum. Antingen var de för kortvariga för att smälta glaciärens istäcke eller så skedde de snabbt på öppen mark. Som helhet handlade det om det största lavautbrottet sedan 1783.

Sedan utbrottet upphörde i slutet på februari 2015 har över 6 000 jordskalv registrerats vid Bárðarbunga. 45 skalv har haft en magnitud på minst 3. Det var dock i september som aktiviteten började att öka märkbart. Av de 45 skalven är det 42 som skett efter den 1 september förra året.

Det hittills kraftigaste skalvet hade en magnitud på 4,4 och inträffade i fredags morse. Det följdes av tjugotalet efterskalv. Ytterligare ett skalv har haft en magnitud på över 4. Det var ett skalv den 8 april som uppmättes till 4,2. I söndags kväll skedde ett skalv på 3,4.

Än så länge finns det inga tecken på att skalven kan kopplas till magmarörelser. Men vad som är anmärkningsvärt är att de flesta skalven inledningsvis skedde i anslutning till den underjordiska gång som under förra utbrottet förde magman norrut från kratern till Holuhraun. Därefter har skalvens epicentrum rört sig allt närmare Bárðarbungas krater.

Den stora majoriteten av skalven är grunda. Hade de skett på större djup hade de sannolikt varit ett tecken på magmarörelser långt under kratern. Men även om magmatillförseln är liten så har fjället börjat att expandera. Och det signalerar att magmakammaren åter börjat fyllas i långsam takt.

De olika tecknen är dock svåra att tolka. Under Bárðarbungas senaste utbrott sjönk kratern med över 60 meter. Att kratern kollapsar på detta sätt är ovanligt. Än mer ovanligt är att en sådan kollaps följs av ett utbrott ganska tätt inpå.

Magmakammaren har börjat fyllas men är långt ifrån de nivåer som gällde för två år sedan före utbrottets början. Att magma sakta ändå har börjat att strömma till gör det svårt att komma med kvalificerade gissningar om utvecklingen. Förr eller senare kommer naturligtvis ett utbrott - men när är i princip omöjligt att sia om.

Kraterns kollaps skapade en stor obalans i Bárðarbunga. Även grundvattennivån sjunker vid så stora rörelser. De skalv som nu sker skulle kunna kopplas till att grundvattennivån nu stiger på nytt. Det kan i sin tur öka spänningar och sätta ismassor i rörelse.

Här kan du läsa mer om Bárðarbunga.