måndag 9 maj 2016

Baptistpastor dömer ut Island som en nation av bastarderÄr Island en nation av bastarder och ett feministiskt helvete? Det anser i alla fall baptistpastorn Steven L Anderson, som tillhör Faithful Word Baptist Church i Tempe, Arizona. Skälet till att amerikanen riktar sin ilska mot just Island är en artikel i CNN som berättar att många isländska barn föds utanför ett äktenskap och att det inte betraktas som något problem. Du ser den svavelosande predikan ovan.