fredag 27 maj 2016

Dagens citat

"Turistströmmen kommer tidigare och efter augusti är det fullbokat på många platser. Detta gör i praktiken att det är ledigt på andra platser, men de kan inte nyttjas eftersom det har uppstått flaskhalsar på de mest besökta platserna. ... Södra Island är fullbokat och då kommer folk varken österut eller västerut. ... Stora intressenter har stirrat sig blinda på att skyffla hit och ser bara till dessa heta ställen. Målet är att sprida belastningen, men det går illa och människor samarbetar inte tillräckligt."

Sævar Skaptason, vd för Ferðaþjónusta bænda, säger i Fréttablaðið att det i synnerhet på södra Island finns få lediga rum över sommaren.